Skip to Content

CIMOn Youtube-kanavan soittolistalla on videoita EVS-vapaaehtoispalvelusta. Ohjelma-asiantuntija Hilma Ruokolainen kertoo vinkkejä hakemiseen ja pohtii, mitä kokemus vapaaehtoisena antaa nuorelle.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS)

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (European Voluntary Service) tarjoaa nuorille mahdollisuuden tehdä ulkomailla työtä, josta on hyötyä paikalliselle yhteisölle. Vapaaehtoiset saavat kansainvälistä kokemusta ja tutustuvat uuteen elämäntapaan.

EVS-vapaaehtoispalvelu on tarkoitettu 17-30-vuotiaille. Etusijalla ovat nuoret, joilla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa tai joilla on muuten toisia heikommat mahdollisuudet kansainvälistyä esimerkiksi työttömyyden, vammaisuuden tai syrjäisen asuinpaikan takia. EVS sopii hyvin nuorelle, joka on aktiivisesti mukana järjestö- tai harrastustoiminnassa.

Vapaaehtoisena voi esimerkiksi avustaa

  • luontoleirien suunnittelussa Venäjällä
  • nuorisotalon iltapäiväkerhojen ohjaamisessa Portugalissa
  • kulttuurikerhojen järjestämisessä romanilapsille Slovakiassa
  • merikilpikonnien pelastamisessa Kreikassa.

Vapaaehtoisen tehtävät eivät edellytä erityistä ammattitaitoa, koulutusta tai työkokemusta. Kohdemaan kielen osaamista ei tarvita, mutta EVS on hyvä mahdollisuus oppia jotakin uutta kieltä.

EVS-vaihdossa ei ole ohjelmamaksua. Koordinoivalle taholle maksettava EU-tuki korvaa vapaaehtoiselle osan matkoista, maahantulovalmennuksen, vakuutuksen ja täyden ylläpidon sekä tarvittaessa paikallisliikenteen käytön kohdemaassa. Lisäksi vapaaehtoiselle maksetaan pientä taskurahaa. Vapaaehtoiset asuvat perhemajoituksessa, soluasunnossa tai omassa asunnossa.

Miten mukaan?

Jos haluat vapaaehtoiseksi, etsi EVS-organisaatioiden tietokannasta lähettävä ja vastaanottava organisaatio. Lähettävä organisaatio voi olla omalta paikkakunnaltasi tai valtakunnallisesti toimiva järjestö kuten Allianssi tai Maailmanvaihto. Hae tietokannasta lähettäviä organisaatiota valitsemalla:

  • maavalikosta Finland ja
  • organisaatiotyypiksi (EVS accreditation type) sending organisation.

Vastaanottavia organisaatioita voit etsiä

  • maan mukaan tai
  • sinua kiinnostavan työskentelyalan mukaan ja
  • valitsemalla organisaatiotyypiksi receiving organisation.

Hakemalla tietoa EVS-organisaatioista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista saat laaja-alaisen käsityksen siitä, minkälaista vapaaehtoispalvelua eri maissa voi tehdä. Varaa reilusti aikaa hakuprosessiin, sillä siihen voi kulua jopa vuosi.

Toinen tapa löytää vapaaehtoispaikka on käyttää EVS-projektien tietokantaa. Tarjontaa on rajoitetusti, mutta saatat löytää paikan nopeasti, sillä löytämäsi projektit tarvitsevat tällä hetkellä vapaaehtoisia. Tutustu myös lähettävien organisaatioiden viestintäkanaviin, sillä saatat löytää sitä kautta peruutuspaikan.

Kun olet löytänyt kiinnostavan projektin, ota yhteyttä sinua kiinnostavaan lähettävään organisaation. Selvitä yhdessä lähettävän organisaation kanssa, kuinka voisit päästä vapaaehtoiseksi. Lähettävä organisaatio voi olla myös jokin muu kuin jo tietokannasta löytyvä organisaatio, esimerkiksi oman kotikuntasi nuorisotoimi tai harrastusjärjestö. Uusien organisaatioiden tulee ensiksi ilmoittautua Opetushallitukseen.

Vapaaehtoispalveluun osallistuvat organisaatiot tukevat nuorta koko hankkeen ajan. Hankkeissa mukana oleville vapaaehtoisille järjestetään valmennusta ennen hanketta, sen aikana ja sen jälkeen.

Lue lisää Euroopan nuorisoportaalista:

7 askelta EVS-vapaaehtoiseksi

#evs20

Päivitetty 24.11.2016   Tulosta
Back to top