Skip to Content
Palvelukanavat på svenska osioetusivu

Information och rådgivning

Börja planeringen och informationssökningen i god tid innan du reser. Räkna också med tillräckligt tid för praktiska arrangemang.

Du kan behöva kunskaper i mållandets språk redan i början av informationssökningen, när du läser om landets utbildningsutbud eller arbetsmöjligheter. Det kan också hända att du själv behöver kontakta läroanstalter, arbetsgivare eller landets myndigheter.

Du är dock inte ensam: Bekanta dig med rådgivningstjänsterna nedan som hjälper dig i att hitta information om olika möjligheter och i att kontakta de rätta ställen för mera information.

Rådgivningstjänster

Rådgivningstjänsterna svarar på frågor om

  • studier utomlands
  • praktik utomlands
  • internationell ungdomsverksamhet och
  • andra möjligheter till internationalisering.

Rådgivning för projekt inom internationella program får du av den enhet som ansvarar för programmet: kontaktinformation

Personlig rådgivning får du

  • genom att fråga på webben
  • genom att ringa 0295 338 651 (lna/msa) tis-tors kl. 13-15.
  • Facebook
  • Maatieto.net chat tis-tors eftermiddagar.

Rådgivningstjänster har två webbplatser:

  • Maailmalle.net har vi samlat information om olika alternativ för att ta dig ut i världen.
  • Maatieto.net innehåller utvalda landsspecifika länkar och information speciellt för den som är intresserad av studier utomlands.

Rådgivningstjänster organiserar även infotillfällen om studier utomlands. Ibland deltar vi också mässor och regionala evenemanger i Finland. Närmare information hittar du på evenemangskalendern.

Landsspecifik rådgivning

Vissa länders ambassader i Finland ger råd i frågor som gäller studier i landet. Även olika länders kulturinstitut och vissa andra instanser ger landsspecifik rådgivning. Läs mer: Information om olika länder

Rådgivning om arbete utomlands

TE-tjänster ger basinformation om att söka jobb i Europa. Det gäller dock att du självständigt tar reda på saker, speciellt om du vill jobba utanför Europa.

EURES är ett nätverk för arbetskraftsmyndigheterna i de europeiska länderna, med syfte att hjälpa arbetssökande att röra sig fritt mellan olika länder. Varje fredag kan du chatta med Eures-rådgivarna i olika länder: Chatta med Eures-rådgivare

Studierådgivning och yrkesvägledning

Om du behöver studierådgivning eller yrkesvägledning, kontakta studierådgivaren vid din läroinrättning eller arbets- och näringsbyrån.

Uppdaterad 08.02.2017   Skriv ut
Back to top