Maailmalle.netin uutisia

Opintotukeen muutoksia 1.8.2017

Uudistus muuttaa opintotukea siten, että opintorahan määrä pienenee, opintolainaa saa aiempaa enemmän ja Suomessa opiskelevat siirtyvät opintotuen asumislisästä yleisen asumistuen piiriin. Ulkomailla opiskelevat sen sijaan saavat edelleen opintotuen asumislisää. Ulkomailla opiskelevien opintotuki muuttuu aiempaa lainapainoitteisemmaksi.

säästöpossu

Kelan myöntämä opintotuki koostuu opintorahasta, asumiseen liittyvästä tuesta ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintorahaa ja asumisen tukea ei tarvitse maksaa takaisin toisin kuin opintolainaa. Tuoreen uudistuksen myötä opintorahan enimmäismäärä laskee 250,28 euroon, ja opintolainan valtiontakauksen määrä nousee. Ulkomailla opiskelevat voivat saada opintolainaa 800 euroa kuukaudessa ja opintotuen asumislisää enintään 210 euroa kuukaudessa. Asumislisän määrä säilyy ennallaan. Ulkomailla opiskelevan opintotuen maksimimäärä on yhteensä 1260,28 euroa kuukaudessa. Opintotukea voi saada vain opiskelukuukausilta. 

Sekä Suomessa että ulkomailla opiskelevat voivat käydä töissä opintojensa aikana. Opiskelijan vuosituloraja vaihtelee välillä 7920-22 330 euroa. Vuositulorajan suuruuteen vaikuttaa se, kuinka monta opintotukikuukautta opiskelija käyttää kalenterivuoden aikana.

Joissain tapauksissa yleinen asumistuki on opintotuen asumislisää korkeampi. Siksi osa Suomessa opiskelevista opiskelijoista saa aiempaa enemmän asumistukea. Koska ulkomailla opiskelevat jäävät asumislisän piiriin, heidän asumistukensa ei nouse. 

Lue lisää:
Kela: Opintotuki ja opiskelijoiden asumisen tuki muuttuvat 1.8.2017


Yle: Kela asumistuen muutoksesta: "110 000 opiskelijalla tulee olemaan isompi tuki kuin aikaisemmin"


Kela: Jos opiskelet ulkomaillaPalaa otsikoihin