Skip to Content
Nuorisoaloitteet

Eurooppalaiset nuorisoaloitteet

Eurooppalaiset nuorisoaloitteet ovat eri maissa toimivien nuorten yhteisiä projekteja.

Nuorisoaloitteet lisäävät yrittäjyystaitoja eli aloitekykyä, uskoa omiin mahdollisuuksiin sekä sitä osaamista, mitä omien projektien toteuttamisessa tarvitaan. Eurooppalainen nuorisoaloite voikin olla ensimmäinen askel yhteiskunnallisen yritysidean suunnittelussa! Kansainvälisessä projektissa myös kielitaito ja kulttuurien tuntemus karttuvat.

Projektin toteuttajat saavat:

  • rahoitusta omien ideoiden toteuttamiseen
  • mahdollisuuden vaikuttaa tärkeäksi kokemiinsa asioihin
  • projektinhallinta- ja työelämätaitoja
  • kansainvälisiä verkostoja
  • Youthpass-todistuksen osaamisesta.

Nuorisoaloitteessa tulee olla mukana vähintään kaksi maata ja jokaisessa maaryhmässä vähintään kaksi 13–30-vuotiasta nuorta. Projektissa mukana olevien ryhmien määrä ja projektin kesto vaikuttavat rahoituksen suuruuteen. Tukea voi käyttää esimerkiksi projektiin liittyviin matkoihin, ruokailuihin, majoituksiin, materiaaleihin ja viestintään.

Yhteiskunnallinen projekti

Nuorisoaloitteet ovat aidosti nuorista lähtöisin olevia uusia juttuja, jotka nuoret itse suunnittelevat ja toteuttavat. Aloitteiden tavoitteena on saada aikaan yhteiskunnallisia tai sosiaalisia muutoksia. Projektista pitää siis olla hyötyä muillekin kuin vain projektin tekijöille.

Tuettava projekti voi olla esimerkiksi:

  • kampanjointia tiedon, tietoisuuden ja medialukutaidon lisäämiseksi
  • nuorten kannustamista yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen
  • yhteisöprojekti, joka hyödyttää jotain erityisryhmää (ikääntyneitä, vähemmistöjä, maahanmuuttaja, vammaisia) tai aluetta (huonomaineinen lähiö, kylä maaseudulla)
  • taiteeseen tai kulttuuriin liittyvä tapahtuma, kuten teatteri- tai musiikkiesitys.

Projektin aloittaminen

Rahoitusta nuorisoaloitteisiin haetaan CIMOsta. Jos sinulla on hyvä idea nuorisoaloitteeksi, ota reippaasti yhteyttä CIMOn nuorisoyksikköön!

Päivitetty 29.10.2015   Tulosta
Back to top