Skip to Content
Kustannukset ja rahoitus

Kuva: Pixabay

Kustannukset ja rahoitus

Opiskelu ulkomailla ei välttämättä ole kalliimpaa kuin Suomessa. Kustannuksiin vaikuttaa kuitenkin paljon se, mitä ja mihin lähtee opiskelemaan. Perustutkintoa suorittavat opiskelijat voivat saada Kelan opintotukea ulkomaille; apurahoja ja stipendejä on tarjolla pääasiassa jatko-opintoihin.

Opintojen osittainen rahoittaminen työnteolla on myös mahdollista. Työntekoa opiskelun ohessa voi kuitenkin rajoittaa tiukka opiskelutahti tai maan säädökset, jotka estävät työskentelyn opiskelijastatuksella. Kohdemaan työllisyystilanteesta ja muista seikoista riippuu, kuinka paljon osa-aikatyötä on ylipäätään tarjolla.

Erasmus+ -opintolaina maisteritason tutkintoon

Erasmus+ -ohjelmassa on opintolainan takausjärjestelmä maisteritutkinnon suorittamista varten toisessa Erasmus+ -ohjelmamaassa. Lainan suuruus on yksivuotista tutkintoa varten 12 000 euroa ja kaksivuotista tutkintoa varten 18 000 euroa. Erasmus+ -lainan saaminen ei vaikuta Suomen opintotukijärjestelmään. Erasmus+ -opintolainaa voi toistaiseksi voi saada

  • Britanniaan
  • Espanjaan
  • Luxemburgiin ja
  • Ranskaan.

Maisteriopintoihin Espanjaan voi hakea lainaa espanjalaispankki MicroBank:sta, Ranskassa opiskeluun pankeista Banque Populaire tai Caisse d'Epargne ja Britanniassa opiskeluun Future Finance -pankista. Luxemburgissa lainan myöntää Luxemburgin yliopisto. Myös suomalaiset opiskelijat voivat hakea niiden kautta lainaa näissä maissa suoritettavaan maisterintutkintoon.

Maksut vaihtelevat maittain

Lukukausimaksut ovat yleisiä useissa maissa Pohjoismaiden ulkopuolella. Joissain maissa oppilaitokset voivat itse päättää maksuistaan; maassa voikin olla sekä ilmaisia että maksullisia valtion oppilaitoksia. Yksityiset oppilaitokset perivät lähes aina maksuja opiskelijoilta. Kannattaa myös ottaa huomioon, että ulkomaalainen opiskelija voi joutua maksamaan suuremman lukukausimaksun kuin maan omat kansalaiset. Euroopan unionin maissa lukukausimaksut ovat yhtä suuria kaikille EU-maiden kansalaisille.

Lukukausimaksut voivat vaihdella myös opintoaloittain. Maisteriopinnot voivat maksaa vuositasolla enemmän kuin alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen. Englanninkielisten koulutusohjelmien maksut saattavat olla korkeampia kuin ohjelmien, jotka järjestetään kohdemaan omalla kielellä

Lisäksi joissain oppilaitoksissa opiskelijoiden on maksettava erikseen esimerkiksi kirjastojen ja laboratorioiden käytöstä tai kustannettava itse opiskelussa tarvittavat kirjat ja muu materiaali. Kustannuksia voi tulla myös terveydenhuollosta ja muista opintososiaalisista palveluista. Joissain maissa lukukausimaksujen sijaan voi olla kirjoittautumismaksu tai muita pakollisia maksuja.

Opiskelukustannuksista sinun kannattaa kysyä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevasta oppilaitoksesta heti, kun alat suunnitella opintoja ulkomailla. Kokonaiskustannuksia arvioidessasi sinun tulee ottaa huomioon myös elinkustannukset siinä maassa ja kaupungissa, johon aiot lähteä opiskelemaan.

Päivitetty 27.01.2017   Tulosta
Back to top