Studier

Studier utomlands

Om du drömmer om att flytta utomlands och tycker om att ta reda på ansökningspraxis i olika länder, kan examensstudier i en utländsk högskola vara din grej. Oftast söker man till utbildning med skolbetyg, och det är sällsynt med examensprov.

Ett liv utomlands kräver mod och uthållighet, men det gör dig helt klart till en handlingskraftig och kompetent arbetstagare. Du lär dig att klara av utmaningar, vågar utnyttja nya möjligheter och hittar kanske helt nya sidor av dig själv!

Studier utomlands är inte ett privilegium för endast en liten grupp. Även om terminsavgifter är vanliga i olika länder, behöver man inte betala sådana i alla länder. Dessutom är levnadskostnaderna i många länder lägre än i  Finland. FPA kan även bevilja studiestöd för utlandsstudier.

Om du är intresserad av en kortare period utomlands, gå vidare till avsnittet som gäller utbytesstudier.

Landsspecifika studieguider hittar du på de finska sidorna: Opiskelu