Skip to Content

#evs20

Europeisk volontärtjänst (EVS)

Europeisk volontärtjänst (European Voluntary Service) ger undomar möjlighet att åka utomlands och arbeta med projekt som gagnar det lokala samhället. Volontärerna får internationell erfarenhet och lär känna ett nytt sätt att leva.

Som volontär kan du exempelvis hjälpa till att

  • planera naturläger i Ryssland
  • leda eftermiddagsklubbar vid en ungdomsgård i Portugal
  • arrangera kulturklubbar för romska barn i Slovakien
  • rädda havssköldpaddor i Grekland.

Volontäruppgifterna kräver ingen speciell yrkeskunskap, utbildning eller arbetserfarenhet. Man behöver inte kunna mållandets språk, men EVS är en bra möjlighet att lära sig ett nytt språk.

EVS-tjänsten har ingen programavgift. Volontären får ersättning för introduktionen, 90 procent av resekostnaderna till arbetsorten, försäkring och uppehälle, som inkluderar boende, mat och lokaltrafik i mållandet. Dessutom får volontären lite fickpengar. Volontärerna bor i familjer, cellbostäder eller egen bostad.

Hur deltar man?

Volontärtjänsten EVS är i regel avsedd för 17–30-åringar. Preferens ges åt ungdomar som inte har en arbets- eller studieplats eller som annars har sämre möjligheter än andra till internationell erfarenhet, till exempel på grund av arbetslöshet, handikapp eller avsides bostadsort. EVS passar också bra för ungdomar som deltar aktivt i förenings- eller hobbyverksamhet.

Den som vill blir volontär söker en avsändande och mottagande organisation i EVS-databasen. Den avsändande organisationen hjälper volontären med att planera utlandsperioden. Den mottagande organisationen ansvarar för volontärens uppgifter utomlands.

Den avsändande organisationen behöver inte vara ur databasen, utan det kan också vara exempelvis ungdomsbyrån eller en hobbyförening på den egna orten. Nya organisationer måste först anmäla sig till Utbildningsstyrelsen.

Organisationerna som deltar i volontärtjänsten stöder tillsammans den unga deltagaren under hela projektet. Det arrangeras utbildning och introduktion för volontärerna och organisationerna som deltar i verksamheten före, under och efter projektet.

Uppdaterad 24.11.2016   Skriv ut
Back to top