Hakeminen Espanjan korkeakouluihin

Koska Espanjassa ei yleensä ole erillisiä, yliopistokohtaisia pääsykokeita, maan yliopistoihin voi olla helpompi päästä sisälle kuin suomalaisiin. Todelliset haasteet seuraavat usein sitten, kun opinnot käynnistyvät. Opiskelijan omalle vastuulle jää huolehtia siitä, että kielitaito ja motivaatio riittävät opetusohjelman seuraamiseen.

Kun suunnittelee opiskelua Espanjassa, kielitaidon merkitystä ei voi painottaa liikaa. Niin opinnoista kuin päivittäisestä elämästäkin on erittäin vaikea selvitä ilman hyvää espanjan kielen taitoa. Tarvitset kielitaitoa jo hakuvaiheessa, sillä kaikkea tärkeää viranomaisten tuottamaa tietoa ei ole saatavilla englanniksi.

Opetus on yleensä espanjankielistä, eikä ulkomaalaisille opiskelijoille juurikaan tarjota erikoiskohtelua. Jotkut korkeakoulut saattavat vaatia ulkomaalaisilta erillisen kielikokeen suorittamista ennen opiskelijaksi hyväksymistä, mutta tämäkin palvelee vain opiskelijan omaa etua – ilman riittävää espanjan kielen taitoa ei opinnoissa ole mahdollista edetä.

Espanjan lisäksi maassa on kolme muuta virallista kieltä: baski, galicia ja katalaani. Jos suunnitelmissasi on hakea esimerkiki Barcelonan alueelle Kataloniaan opiskelemaan, kannattaa varautua siihen, että opetus voi olla joko osittain tai kokonaan katalaaninkielistä.

Jotkin yliopistot järjestävät englanninkielistä opetusta, mutta koulutusohjelmia on tarjolla suhteellisen vähän ja enimmäkseen master-tasolla. Tiedot kannattaa tarkistaa suoraan yliopistojen omilta verkkosivuilta.

Tarkista hakuohjeet suoraan siitä yliopistosta, johon haluaisit hakea. Espanjassa ei ole varsinaista yhteishakua, mutta EU-maista tulevien hakijoiden täytyy hakea yliopistokelpoisuutta keskitetysti UNEDin (Universidad Nacional de Educación a Distancia) kautta. 

Opiskelupaikan valinta

Espanjalaisissa oppilaitoksissa opetuskieli on espanja harvoja poikkeuksia lukuunottamatta. Englanninkielisiä koulutusohjelmia on tarjolla enemmän Master-kuin Bachelor-tasolla (grado).

Julkinen vai yksityinen yliopisto?

Suurin osa espanjalaisista yliopistoista on julkisia. Julkiset yliopistot ovat valtion ja autonomisten maakuntien rahoittamia, kun taas yksityisten yliopistojen rahoitus tulee muualta. Julkisissa yliopistoissa opiskelee noin 90 prosenttia Espanjan yliopisto-opiskelijoista.

Yksityisissä yliopistoissa lukukausimaksut ovat korkeampia kuin julkisissa. Toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, joissa korkeatasoisimmat yliopistot ovat poikkeuksetta yksityisiä, espanjalaisella julkisella yliopisto-opetuksella on yleisesti ottaen kilpailukykyinen maine yksityiseen verrattuna. Opetuksen tasossa ja muissa koulutuksen laatuun vaikuttavissa tekijöissä on kuitenkin hajontaa niin julkisten kuin yksityistenkin yliopistojen välillä, joten kannattaa tutustua tarjontaan huolella.

Vaikka katolisia yliopistoja on ollut Espanjassa kautta aikojen ja siten yksityisillä oppilaitoksilla on maassa pitkät perinteensä, suurin osa yksityisistä yliopistoista on perustettu vasta viimeisten vuosikymmenten aikana.

Onko tutkinto tunnustettu?

Espanjalaiset yliopistot tarjoavat sekä virallisia, maan viranomaisten tunnustamia tutkintoja (titulaciones oficiales) että omia, yliopistokohtaisia opetuskokonaisuuksiaan (títulos propios/no oficiales).

Kun suunnittet opintoja espanjalaisessa yliopistossa, ota etukäteen selvää, onko tutkinto maan viranomaisten tunnustama.

Tutkintojen tunnustaminen ja akkreditointi Espanjassa:

ENIC-NARIC: Spain

Yliopiston taso

Tutkinto-opiskelijaksi Espanjaan aikovan on hyvä tietää, että espanjalaisten yliopistojen välillä on jonkin verran tasoeroja, ja yliopistot tunnetaan maineestaan. Tällä seikalla saattaa olla merkitystä viimeistään silloin, jos hakee töitä Espanjasta.

Sama tutkinto voi koostua eri yliopistoissa hyvinkin erilaisista kursseista ja opetuksen taso vaihtelee yliopistoittain. Myös mahdollisuudet hakea yliopiston kautta työharjoitteluun on hyvä selvittää etukäteen.

Ranking-listat

Virallisia yliopistojen välisiä ranking-listoja ei ole, mutta joissakin lehdissä julkaistaan epävirallisia luetteloita, joissa espanjalaiset yliopistot on pantu paremmuusjärjestykseen eri kriteereitä käyttäen.

Suhtaudu ranking-listoihin kuitenkin kriittisesti ja huomioi, mitä asioita niissä on mitattu ja miltä osin ne ovat tärkeitä oman koulutusohjelman valinnan kannalta.

Valtakunnallinen sanomalehti El Mundo julkaisee vuosittain ranking-listan Espanjan parhaista yliopistoista nimellä ”50 Carreras”. Listaa voi tarkastella eri hakuarvoilla, ja siitä löytyy myös hyödyllistä perustietoa sekä julkisista että yksityisistä yliopistoista.

Koulutusohjelmien hakukoneita: 

Sepie.es: Degrees and grants

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación: Qué estudiar y dónde?

Study in Spain

Lue lisää opiskelusta Espanjassa ja Kataloniassa:

Servicio español para la internacionalización de la educación (Sepie)

Estudiar a Catalunya

Tarkista pääsyvaatimukset korkeakoulusta

Suomalaiset voivat hakea Espanjan yliopistoihin suomalaisen lukiokoulutuksen pohjalta. Suomalaisten ei tarvitse yleensä osallistua espanjalaisten yliopistojen pääsykokeisiin. Vuonna 2010 lanseerattiin kuitenkin vapaaehtoinen koe, jonka suorittamalla EU-maasta lähtöisin oleva opiskelija voi nostaa arvosanaansa halutussa aineessa. Varsinkin suosituimmissa oppiaineissa vapaaehtoisen kokeen suorittaminen voi olla järkevää. Tästä kokeesta löytyy lisätietoa UNEDin verkkopalvelusta

Lukiossa valittu suuntautumisvaihtoehto voi vaikuttaa siihen, mille alalle voit hakeutua korkeakouluopinnoissa. Kullakin opintoalalla vaaditaan minimimäärä aikaisempia opintoja tietyissä aineissa. Tämä periaate koskee myös suomalaisia hakijoita. Esimerkiksi lääketieteen opintoihin edellytetään yleensä tietty määrä lukiossa suoritettuja luonnontieteiden opintoja.

Tarkat pääsyvaatimukset kannattaa aina tarkistaa korkeakouluista. Vaikka pääsykokeita ei yleensä ole, ne ovat silti mahdollisia. Korkeakoulu saattaa myös vaatia, että suoritat espanjan kielen kokeen (Prueba de Competencia Lingüística) paikan päällä Espanjassa. 

Jos olet suorittanut toisen asteen ammatillisen tutkinnon, kysy suoraan yliopistosta, oletko hakukelpoinen sinua kiinnostavaan koulutusohjelmaan. Suomessa Opetushallitus tekee kansainväliseen käyttöön tarkoitettuja lausuntoja korkeakoulukelpoisuudesta Suomessa. Jos tarvitset tällaista lausuntoa osoittaaksesi korkeakoulukelpoisuutesi kotimaassasi, lisätietoja saat suoraan Opetushallituksesta.

Selectividad – yliopistojen pääsykoe espanjalaisille

Yliopistojen pääsykoe Prueba de Acceso a la Universidad (PAU eli selectividad) järjestetään vuosittain kesäkuussa ja syyskuussa. EU-maista tuleville ulkomaalaisille opiskelijoille on kuitenkin oma hakumenettelynsä, joten toistaiseksi suomalaisopiskelijoiden ei ole pakko osallistua selectividad-kokeeseen.

Selectividad-koe jaetaan kahteen osaan:

  • fase general ja

  • fase especifica.

Suomalainen lukiokoulutus vastaa selectividad-kokeen yleistä tasoa (fase general). Voit halutessasi suorittaa ainekohtaisen osion (fase especifica), jolloin saat mahdollisuuden korottaa pistemäärääsi, jolla kilpailet opiskelupaikoista espanjalaisissa yliopistoissa. 

Selectividad-kokeen sisältö vaihtelee jonkin verran autonomisten maakuntien välillä, mutta se sisältää aina sekä yleisen että erikoistumisosuuden. Erikoistumisosuus määrittyy sen mukaan, mitä alaa hakee opiskelemaan.

Koska Espanjassa ei yleensä ole erillisiä, yliopistokohtaisia pääsykokeita, maan yliopistoihin voi olla helpompi päästä sisälle kuin suomalaisiin. Todelliset haasteet seuraavat usein sitten, kun opinnot käynnistyvät. Opiskelijan omalle vastuulle jää huolehtia siitä, että kielitaito ja motivaatio riittävät opetusohjelman seuraamiseen.

Erilliset pääsykokeet

On joitakin koulutusohjelmia, jotka vaativat erillisen pääsykokeen suorittamisen. Tällaisia ovat muun muassa kielten kääntäminen ja tulkkaus, taideaineet, liikuntatieteet sekä kaksoistutkinnot, jotka oikeuttavat ammatin harjoittamiseen kahdessa maassa, esimerkiksi espanjalais-ranskalainen oikeustiede (Derecho Hispano-Francés).

UNED: Selectividad

Yliopistokelpoisuuden hakeminen

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) vastaa ulkomailta tulevien opiskelijoiden yliopistokelpoisuuden hyväksymisestä. Sinun täytyy rekisteröityä UNEDin sähköiseen järjestelmään ja täyttää siellä tarvittavat tiedot. Hakemus täytetään espanjaksi ja hakemisesta peritään käsittelymaksu.

UNEDin verkkopalvelussa on tarkemmat hakuohjeet. Jos sinulla on kysyttävää hakuprosessista, ota yhteyttä UNEDin asiakaspalveluun.

UNED laskee hakijalle keskiarvon ja lähettää hyväksytylle hakijalle tiedon päätöksestä. Myös hakijan mahdollisten aikaisempien suomalaisten korkeakouluopintojen mahdollinen hyväksilukeminen tapahtuu tässä vaiheessa.

Tarkista myös sinua kiinnostavien yliopistojen hakumenettely ja siihen liittyvät aikarajat hyvissä ajoin. 

UNEDasiss

UNED: Selectividad

Hakeminen máster- ja doctorado-tasojen koulutusohjelmiin

Espanjan tutkintorakenteessa korkeakouluopinnot jaetaan kahteen osaan: grado ja estudios de posgrado. Estudios de posgrado käsittävät ylemmät tutkinnot máster ja doctorado. Näihin ohjelmiin ei ole yhteishakua, vaan opiskelupaikkoja haetaan suoraan yliopistoista.

Maisteriohjelman ei tarvitse olla suoraa jatkumoa aikaisemmin suoritetuille opinnoille, vaan tutkinnon voi suorittaa muustakin aiheesta. Tietysti on hyvä miettiä, mitkä opinto-ohjelmat (alempi ja ylempi) muodostavat yhdessä mielekkään, toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Opiskelupaikan saamiseen voi vaikuttaa se, miltä alalta olet suorittanut pohjakoulutuksesi.

Espanjassa on sekä virallisia (máster oficial) että yliopistojen omia epävirallisia (máster propio) maisteriohjelmia. Viralliset opinnot tunnustetaan kaikissa Bolognan sopimuksen allekirjoittaneissa maissa. Virallinen maisterin tutkinto on pohjakoulutus tohtoriopintoihin. Saatat myös kiinnostua jonkin epävirallisen maisteriohjelman teemasta. Mieti kuitenkin tarkkaan, haluatko ottaa sen riskin, että tutkintoasi ei välttämättä tunnusteta kansainvälisesti.


Tutustu seuraavaksi Espanjassa opiskelun kustannuksiin: Kustannukset


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje