Hakeminen Ranskan korkeakouluihin

Opiskelupaikan saaminen ranskalaisesta korkeakoulusta voi olla helpompaa kuin suomalaisesta, sillä suureen osaan koulutusohjelmista pääsee opiskelemaan ilman pääsykoetta tai aiempaan opintomenestykseen perustuvaa karsintaa. Hakuprosessissa – ja muutenkin opintojen aikana – suomalaisia kohdellaan EU-kansalaisina tasa-arvoisesti ranskalaisten opiskelijoiden kanssa.

Yhteishaku alempiin korkeakoulututkintoihin keväisin

Lähes kaikki Ranskan yliopistot ja myös osa muista oppilaitoksista tekevät alemman korkeakoulututkinnon (licence) opiskelijavalinnat yhteishaun kautta. Opintoihin haetaan Parcoursup-verkkopalvelussa. Opiskelijat voivat hakea useampaa opiskelupaikkaa kerralla ja valita heille tarjotuista vaihtoehdoista yhden. Parcoursup-verkkopalveluun on myös koottu tietoa mukana olevista korkeakouluista ja niiden tutkinnoista. Yhteishaussa ovat mukana yleensä vain ranskankieliset koulutusohjelmat.

Myös suomalaisten on osallistuttava yhteishakuun. Se koskee kuitenkin vain ensimmäisen vuoden opiskelijaksi hakevia. Jos sinulla on jo jokin korkeakoulututkinto tai suoritettuja opintoja tai jos olet hakemassa maisterivaiheen opintoihin, ota yhteyttä suoraan oppilaitokseen.

Yhteishaku alkaa yleensä tammikuussa ja päättyy maaliskuun puolivälissä. Hakemus on jätettävä hakuajan loppuun mennessä, mutta hakuprosessi kestää kesä-heinäkuulle asti.

Yhteishaussa voit listata korkeintaan 10 hakutoivetta. Jos haet moneen oppilaitokseen opiskelemaan samaa opiskelualaa, voit listata eri oppilaitokset saman hakutoiveen alle. Näin ollen yhden hakutoiveen alla voi olla monta kohdetta (sous-voeux). Koko hakemuksessa näitä hakutoiveiden alle listattuja kohteita voi kuitenkin olla korkeintaan 20.

Hakemukseen voidaan vaatia lisäksi liitteitä, jotka vaihtelevat korkeakoulukohtaisesti.

Kun hakemukset on käsitelty touko-kesäkuun vaihteessa, järjestelmä ehdottaa valituille opiskelupaikkoja. Saat tiedon

  • mihin paikkoihin sinut on hyväksytty
  • mihin olet varasijalla ja
  • mihin sinua ei hyväksytty.

Voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan, mutta voit jäädä odottamaan paikkojen vapautumista niistä kohteista, joihin olet varasijalla. Jos sinulle myöhemmin tarjotaan paikkaa varasijalta ja otat tarjotun paikan vastaan, ilmoittautumisesi toiseen opiskelupaikkaan peruuntuu.

Kun olet hyväksynyt lopullisesti jonkin opiskelupaikan, ilmoittaudu vielä erikseen siihen korkeakouluun, josta kyseistä opiskelupaikkaa on tarjottu. Ilmoittautumisen käytännöt vaihtelevat eri oppilaitoksissa. Viimeistään sisäänkirjautumisvaiheessa korkeakoulut vaativat oikeiksi todistetut kopiot virallisen kääntäjän ranskaksi kääntämistä lukion päättötodistuksesta ja ylioppilastodistuksesta.

Ranskankielisiin tutkinto-ohjelmiin vaaditaan lähes aina myös todistus riittävästä ranskan kielen taidosta. Todistusten ja käännösten kopiot voi todistuttaa oikeiksi maksutta Ranskan instituutissa ja yleensä myös Ranskan kunniakonsuleilla.

Yhteishaku on otettu käyttöön vasta äskettäin, ja se kehittyy joka vuosi. Yllätysten välttämiseksi on hyvä olla yhteydessä Campus Francen neuvontapalveluun Suomessa hyvissä ajoin ennen kuin hakuaika päättyy. Tutustu Campus Francen verkkosivuihin: Campus France Suomi

Osassa Ranskan yliopistoista ja korkeakouluista on omat hakumenettelynsä ja -aikataulunsa, joihin on syytä perehtyä niiden omien verkkosivujen avulla (esim. Université Paris-Dauphine, Collège universitaire Sciences Po, grandes écoles -korkeakoulut).

Tarkista hakuohjeet korkeakoulusta

Yliopistot saavat itse päättää opiskelijavalinnoistaan, ja joihinkin haetaan tavallisesta poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi grandes écoles -korkeakoulujen, lääketieteen koulutusohjelmien, taidealojen ja englanninkielisten koulutusohjelmien haut voivat olla erilaiset kuin tavallinen yhteishaku. Tarkista oppilaitoksen omilta verkkosivuilta, onko se mukana yhteishaussa vai haetaanko sinne jollain muulla tavalla.

Grandes écoles

Grandes écoles -korkeakouluihin on tiukat pääsyvaatimukset. Perinteinen tapa päästä kouluun opiskelemaan on käydä ensin kaksivuotiset valmistavat opinnot (classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE). Sen jälkeen haetaan pääsykokeen kautta varsinaisiin opintoihin, joista on tässä vaiheessa jäljellä kolme vuotta. Ulkomaalaisille opiskelijoille voi olla oma sisäänpääsykiintiö ja omia ohjelmia, mutta suomalaisia ja muita EU-maiden kansalaisia kohdellaan yleensä kuten ranskalaisia.

Lääketieteen koulutusohjelmat

Lääketieteen hakuihin on tullut vuosittain uudistuksia, joten ennen hakemista on hyvä selvittää Campus Francen neuvontapalveluista, miten kunakin vuonna haetaan. Useimpien yliopistojen lääketieteen koulutusohjelmiin haetaan yhteishaussa, mutta esimerkiksi Montpellier ja Bordeaux ovat järjestäneet oma hakuja.

Lääketieteen opintoihin pääseminen ei muutamaa poikkeusyliopistoa lukuun ottamatta tuota yleensä suuria vaikeuksia suomalaiselle opiskelijalle. Matematiikan arvosanan puuttuminen ylioppilastodistuksesta saattaa tosin aiheuttaa ongelmia. Sen sijaan opinnoissa mukana pysyminen kahden ensimmäisen vuoden kovien karsintojen läpi on todella vaativa tehtävä kaikille, myös ranskalaisille.

Taidealat ja englanninkieliset koulutusohjelmat

Yhteishaun ulkopuolella on myös suurin osa taidealojen korkeakouluista sekä yliopistojen englanninkielisistä tutkinnoista. Ota yhteyttä suoraan sinua kiinnostavaan korkeakouluun ja tarkista, miten opiskelupaikkaa haetaan.

Haku maisteriopintoihin

Haku yliopistojen maisteriopintoihin (master) vaihtelee yliopistoittain. Vaatimukset, toimintakäytännöt ja aikataulut löytyvät yliopistojen omilta verkkosivuilta.

Pääsyvaatimukset

Korkeakouluun hakevalla pitää yleensä olla ranskalainen toisen asteen tutkinto (baccalauréat) tai sitä vastaava ulkomainen pohjakoulutus. Ranskalaista toisen asteen tutkintoa vastaavat esimerkiksi suomalainen ylioppilastutkinto sekä International Baccalaureate (IB) -tutkinto.

Jos sinulla on ammatillinen perustutkinto, tarkista hakukelpoisuutesi sinua kiinnostavista korkeakouluista. Ranskalaiseen korkeakouluun ei ole helppo päästä ilman ylioppilastutkintoa, ja yleensä siinä tilanteessa vaaditaan jopa vuoden mittaisia täydentäviä opintoja.

Ulkomaalaisilta edellytetään yleisesti myös sujuvaa opiskelukielen hallintaa. Joskus muitakin pääsyvaatimuksia voi olla, joten tarkista tarkat hakukriteerit sinua kiinnostavista korkeakouluista.

Kielitaitovaatimukset

Ulkomaalaisilta opiskelijoilta vaaditaan yleensä ranskan kielitodistus. Korkeakouluihin yleisesti vaadittu kielitaidon taso on B2, joskus jopa C1. Kielitaidon voi todistaa suorittamalla kielitutkinnon tai tasokokeen. Kielitutkintoja ja tasokokeita ovat

  • DELF (Diplôme d’études de langue française) -kielitutkinto
  • DALF (Diplôme approfondi de langue française) -kielitutkinto ja
  • TCF (Test de connaissance du français) -tasokoe.

DELF- ja DALF-tutkinnot ovat Ranskan opetusministeriön hyväksymiä kansainvälisiä ranskan kielen tutkintoja, joita voi suorittaa eri puolilla maailmaa. Saavutettu tutkinto on voimassa eliniän. Suomessa tutkintokeskuksena toimii mm. Ranskan instituutti. Myös TCF-tasotestin voi suorittaa Ranskan instituutissa Suomessa. Testissä saavutettu tulos on voimassa 2 vuotta. Lue lisää kielitutkinnoista ja tasokokeista Ranskan instituutin sivuilta: Ranskan instituutti: Tutkinnot

Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, joudut todennäköisesti suorittamaan kansainvälisen englannin kielen testin (IELTS, TOEFL tms.).

Opiskelupaikan valinta

Ranskassa opiskelua helpottaa se, että maa kuuluu Suomen tapaan eurooppalaiseen korkeakoulualueeseen. Eurooppalaisella korkeakoulualueella suoritetut tutkinnot ovat laajuudeltaan melko hyvin toisiaan vastaavia, ja monet korkeakoulut noudattavat jakoa alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon. Näiden lisäksi yliopistoissa voi olla mahdollisuus jatko-opintoihin.

Yhtenäisen järjestelmän ansiosta on mahdollista opiskella Ranskassa vaikka vain maisteriopinnot. Yhteisistä piirteistä huolimatta ranskalainen korkeakoulumaailma on kuitenkin monella tapaa erilainen kuin suomalainen, mikä vaatii totuttautumista.

Vieraalla kielellä opiskelu aiheuttaa aina lisätyötä. Ranskassa on nykyään tarjolla varsin kattavasti englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia, mutta ranskaksi opiskelu voi kuitenkin olla kannattavampi vaihtoehto, sillä se on edelleen työelämässä arvossaan oleva kieli, jota harva osaa hyvin.

Ranskalaisissa yliopistoissa ei ole samanlaisia suuria tasoeroja ja jakoa hyviin ja huonoihin kouluihin kuin esimerkiksi monissa englanninkielisissä maissa. Valtion yliopistot ovat periaatteessa tasa-arvoisia, eikä niistä julkaista erityisiä ranking-listoja. Yliopistojen lukukausimaksut ovat muutamia erityistapauksia lukuun ottamatta varsin kohtuulliset.

Korkeakoulut ovat usein erikoistuneet joihinkin tiettyihin aloihin ja ovat niillä maan parhaimmistoa. Esimerkiksi Montpellier’n lääketieteen koulutusohjelmien tasoa pidetään erityisen hyvänä, ja Strasbourgissa on korkeatasoista eurooppaoikeuden koulutusta.

Opiskelupaikkaa valitessa on aina syytä kiinnittää huomiota tarjolla olevan tutkinnon sisältöön. Ranskassa saman opiskelualan tutkinnot voivat poiketa toisistaan sisällöllisesti paljonkin. Perehdy siis tarkasti tutkinnon sisältöön ja kurssitarjontaan ennen kuin päätät, mihin oppilaitokseen hakeudut.

Oppilaitoksia voi vertailla esimerkiksi L'Etudiant-verkkosivulla: L'Etudiant: Classements et bancs d'essai 

Tietoa ja neuvontaa opiskelusta Ranskassa

Tietoa ja neuvontaa opiskelusta Ranskassa tarjoaa Campus France, joka on Ranskan ulkoministeriön ja opetusministeriön alainen organisaatio. Campus France toimii myös Suomessa: Campus France: Mikä on Campus France?


Tutustu Ranskassa opiskelemisen kustannuksiin: Kustannukset


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje