Hakeminen Ruotsin korkeakouluihin


Pohjoismainen korkeakoulusopimus takaa, että kaikilla pohjoismaalaisilla on mahdollisuus hakea julkiseen korkeakoulutukseen Pohjoismaissa samoin tai vastaavin ehdoin kuin maan kansalaisilla.

Ruotsissa korkeakoulututkinnon voi suorittaa joko valmiissa koulutusohjelmassa (program) tai joillakin aloilla myös kokoamalla tutkinnon yksittäisistä opintokokonaisuuksista (fristående kurser). Tutkinnon kokoaminen yksittäisistä opintokokonaisuuksista tarkoittaa, että voit räätälöidä mieleisesi tutkinnon yhdistelemällä erilaisia opintokokonaisuuksia vapaammin kuin valmiissa koulutusohjelmassa.

Korkeakouluopintoihin haetaan yhteishaussa, joka järjestetään yleensä:

  • ruotsinkielisiin koulutusohjelmiin ja kursseille keväällä ja syksyllä
  • englanninkielisiin koulutusohjelmiin ja kursseille talvella ja kesällä

Päähakuaikoihin voi myös olla poikkeuksia.

Voit valita yhdellä hakukierroksella hakemukseen korkeintaan 12 koulutusohjelmaa tai kurssia. Yhteishaun järjestää UHR (Universitets- och högskolerådet).

Palaa otsikoihin

Hakuajat

Syksyllä alkavien ruotsinkielisten koulutusohjelmien ja kurssien yhteishaku järjestetään yleensä keväällä, 15.3.–15.4. Hakemuksen viimeinen täydentämispäivämäärä (sista kompletteringsdag) on vasta kesäkuussa, joten voit hakea opiskelemaan, vaikka valmistuisit toisen asteen opinnoistasi vasta kevään aikana. Viimeinen täydentämispäivämäärä tarkoittaa päivää, johon mennessä sinun on toimitettava kaikki hakemuksen liitteeksi tarvittavat todistukset ja muut mahdolliset dokumentit. Keväällä alkavien ruotsinkielisten koulutusohjelmien ja kurssien yhteishaku järjestetään yleensä 15.9.–15.10. 

Kevään hakukierroksella on yleensä tarjolla enemmän opiskelupaikkoja useammalta eri alalta kuin syksyn hakukierroksella.

Kesäkursseille (ns. sommarterminen) on haku yleensä helmi-maaliskuussa.

Syksyllä alkavien englanninkielisten koulutusohjelmien yhteishaku järjestetään jo edeltävän syksyn ja talven aikana, yleensä 15.10.-15.1. Todistuskopiot pitää liittää hakemukseen käytännössä jo tammi-helmikuussa, joten keväällä valmistuvien on vaikea saada opiskelupaikkaa englanninkielisistä koulutusohjelmista. Keväällä alkavien englanninkielisten koulutusohjelmien yhteishaku järjestetään yleensä 1.6.-15.8. Kesän hakukierroksella on mukana enimmäkseen maisteritason koulutusohjelmia.

Muista että päähakuaikoihin voi myös olla poikkeuksia.

Lue lisää hakuajoista:

Palaa otsikoihin

Opiskelupaikan valinta

Varaa vaihtoehtojen tutkimiseen riittävästi aikaa ja hanki mahdollisimman paljon tietoa eri koulutusohjelmista ja niitä tarjoavista oppilaitoksista. 

Tärkeitä tietolähteitä opiskelupaikan valintaan:

Kun etsit koulutusohjelmia ja kursseja Antagning.se -sivuston hakukoneen avulla, käytä tarvittaessa hakutulosten suodattimia (fler sökalternativ). Voit rajata hakusi esimerkiksi vain koulutusohjelmiin (program), jolloin saat suodatettua hakutuloksista pois suppeammat opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit. Näet pääsyvaatimukset hakutulosten yhteydessä. Vinkkejä Antagning.se -sivuston hakukoneen käyttöön ja kelpoisuusvaatimusten ymmärtämiseen:

Vinkkejä koulutusohjelmien ja hakukelpoisuusvaatimusten löytämiseen Antagning.se-palvelussa (pdf) (820.6 KB)

Palaa otsikoihin

Pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuus ruotsalaiseen korkeakoulutusta tarjoavaan oppilaitokseen edellyttää, että sinulla on yleinen korkeakoulukelpoisuus (grundläggande behörighet). Sen lisäksi monilla aloilla on oppiainekohtaisia kelpoisuusvaatimuksia eli erityisiä pääsyvaatimuksia (särskilda behörighet): sinulta voidaan vaatia esimerkiksi opiskelualaan liittyviä aiempia kurssisuorituksia, kuten esimerkiksi luonnontieteen lukio-opintoja. Arvosanasi eivät vaikuta itse hakukelpoisuuteen. 

Jos olet hakukelpoinen tiettyyn koulutusohjelmaan, pääset kilpailemaan opiskelupaikoista muiden hakijoiden kanssa. Arvosanasi vaikuttavat lopulta siihen, saatko opiskelupaikan. Vaikka täyttäisit kelpoisuusvaatimukset tiettyyn koulutusohjelmaan, ei silti ole varmaa, että saat opiskelupaikan.

Yleisen korkeakoulukelpoisuuden (grundläggande behörighet) ehdot Ruotsin korkeakouluissa täyttyvät, jos sinulla on 

  • korkeakoulukelpoisuus Suomessa

  • riittävä ruotsin ja englannin kielen taito

Jos olet päättänyt lukion keväällä 2010 tai myöhemmin, sinulta vaaditaan myös tietty määrä hyväksytysti suoritettuja matematiikan opintoja. Käytännössä lukion lyhyen matematiikan kurssien suorittaminen riittää yleiseen korkeakoulukelpoisuuteen. Yleisen korkeakoulukelpoisuuden voi saada myös työkokemuksen perusteella. Lue lisää yleisestä korkeakoulukelpoisuudesta:

Jos olet hakukelpoinen tiettyyn koulutusohjelmaan, pääset kilpailemaan opiskelupaikoista muiden hakijoiden kanssa, riippumatta arvosanoistasi. Yhteishaun järjestäjä UHR laskee arvosanoistasi vertailuluvun (meritvärde), jota verrataan muiden hakijoiden saamiin lukuihin.

Palaa otsikoihin

Ruotsin kieli

Suomalaisilta, joiden äidinkieli on suomi, edellytetään vähintään 3 vuoden tai 5 kurssin lukiotasoisia ruotsin kielen opintoja, jotta yleinen korkeakoulukelpoisuusvaatimus täyttyy ruotsin kielen osalta. Ruotsin kielen arvosanan tulee olla hyväksytty, eli arvosanan tulee olla vähintään 5. Jos olet suorittanut lukiotason opintosi ruotsiksi, ruotsin kielen yleinen kelpoisuusvaatimus täyttyy automaattisesti.

Joihinkin yksittäisiin koulutusohjelmiin ruotsin kieli voi edelleen olla erityisenä pääsyvaatimuksena (Svenska B tai Svenska 3). Tämän kielitaitotason voi osoittaa esimerkiksi TISUS-kokeella (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) tai kirjoittamalla ruotsin äidinkielenä yo-kirjoituksissa. Suomessa TISUS-koetta järjestää Jyväskylän yliopiston kielikeskus. Lue lisää: TISUS

Opetushallituksen yleinen kielitutkinto ruotsin kielessä (taso 5) saattaa myös olla yksi vaihtoehto kielitaidon todistamiseksi: Opetushallitus: yleiset kielitutkinnot

Palaa otsikoihin

Englannin kieli

Englannin kielen yleisen hakukelpoisuuden voi saavuttaa opiskelemalla englantia lukiossa A-kielenä 6 kurssia tai B1- tai B2-kielenä 7 kurssia.

Joihin koulutusohjelmiin voi olla korkeampi kelpoisuusvaatimus, eli Engelska 6 tai Engelska A, joka vastaa 8 kurssia englantia A-kielenä tai pitkää oppimäärää ylioppilaskirjoituksissa.

Englannin kielen taidon voi osoittaa tarvittaessa myös esim. TOEFL-, IELTS- tai Cambridge First Certificate -kielikokeella. Jos haet kokonaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, tarkista kielitaitovaatimukset suoraan oppilaitoksesta.

Palaa otsikoihin

Ainekohtaiset kelpoisuusvaatimukset

kurssit ruotsi suomi

Oppiainekohtaisilla kelpoisuusvaatimuksilla, eli erityisillä pääsyvaatimuksilla (särskilda behörighet), tarkoitetaan eri yliopistojen ja korkeakoulujen koulutusohjelma- ja kurssikohtaisia kelpoisuusvaatimuksia. Sinulta voidaan vaatia opiskelualaan liittyviä aiempia kurssisuorituksia, esimerkiksi luonnontieteen lukio-opintoja.

Vaatimukset on ilmaistu Ruotsin lukiojärjestelmän omilla koodeilla, esimerkiksi Fysik2 tai Historia 1B. UHR:n sivuilla julkaistuista taulukoista selviää, mitä suomalaista kurssimäärää tai laajuutta kukin koodi vastaa.

Huomaa, että jos olet aloittanut ammatilliset opinnot syksyllä 2015 tai myöhemmin, voit käyttää taulukon tietoja vain suuntaa antavana, sillä taulukko koskee vanhemman opetussuunnitelman mukaisia ammatillisia perustutkintoja. UHR:n päivitystä taulukkoon odotetaan.

Bedömningshandboken-sivun taulukoista löytyvät myös aiempien vuosien opintoja vastaavat taulukot ja ahvenanmaalaisten lukiokoulutusten vastaavuudet: Bedömningshandboken - alla länder

Ammattiin valmistaviin korkeakouluopintoihin (yrkesexamen), kuten esimerkiksi lääkärikoulutukseen, on samat kelpoisuusvaatimukset Ruotsin kaikissa korkeakouluissa. Yleisiin korkeakoulututkintoihin johtavissa koulutuksissa oppilaitokset päättävät itse, mitä erityisiä hakukelpoisuusvaatimuksia ne hakijoille asettavat. 

Vuodesta 2010 alkaen kelpoisuusvaatimukset on lisäksi ryhmitelty koulutusalakohtaisesti 17 eri ryhmään (områdesbehörighet). Suomalaishakijoiden ei kuitenkaan tarvitse yleensä välittää niistä, sillä koulutusalaryhmät viittaavat suoraan ruotsalaiseen lukiokoulutukseen.

Jos et täytä yleistä korkeakoulukelpoisuutta tai erityisiä pääsyvaatimuksia, voit täydentää puuttuvia kursseja esimerkiksi suomalaisessa aikuislukiossa. Jos haluat korottaa kurssien arvosanoja ja siten yrittää vaikuttaa vertailulukuusi (meritvärde), voit suorittaa kursseja ruotsalaisissa komvux-oppilaitoksissa.

Jos haluat kysyä tarkempia tietoja pääsyvaatimuksista tai siitä, täytätkö kriteerit sinua kiinnostaviin koulutusohjelmiin, ota yhteyttä korkeakoulujen hakupalveluihin.

Palaa otsikoihin

Yhteishaku

Jos haet yhteishaussa ruotsinkieliseen koulutukseen, lähetä hakemuksesi Antagning.se-palvelussa.

Jos haet opiskelupaikkaa englanninkielisistä koulutusohjelmista, lähetä hakemuksesi Universityadmissions.se-palvelussa.  

Sekä hakemuksen että liitteiden pitää olla perillä ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä.

  • Luo käyttäjätili (användarkonto) Antagning.se -palvelun kohdassa Logga in / Skapa konto. Käyttäjätunnuksena (användarnamn) toimii ilmoittamasi sähköpostiosoite, jos sinulla ei ole ruotsalaista henkilötunnusta (personnummer). Järjestelmä ei tunnista suomalaisia henkilötunnuksia.

  • Kun olet luonut käyttäjätilin ja haku on käynnissä, voit valita hakemukseesi sinua kiinnostavat koulutusohjelmat tai kurssit.

  • Skannaa alkuperäiset suomalaiset koulutodistukset ja lataa ne hakemuksen liitteeksi (PDF-muodossa) hakujärjestelmän Meriter-välilehdellä. Lue skannaus- ja latausohjeet huolellisesti Antagning.se -sivustolta.

  • Jos haet perustutkintotason opintoihin, suomalaisia koulutodistuksia (kuten lukion päättötodistusta ja ylioppilastutkintotodistusta) ei tarvitse käännättää ruotsiksi. Jos haet maisteritason opintoihin, tarkista todistusten kääntämistä koskevat vaatimukset Antagning.se -sivustolta. Voit ladata todistusliitteet hakujärjestelmään vasta, kun olet valinnut hakemukseesi vähintään yhden koulutusohjelman tai kurssin.

  • Ne todistukset, joita sinulla ei vielä ole varsinaisen hakuajan päättyessä, voit skannata ja liittää hakemukseesi jälkikäteen UHR:n ilmoittamaan määräaikaan (sista kompletteringsdag) mennessä. Viimeiset täydennyspäivämäärät ovat yleensä kesäkuun puolivälissä, kun opinnot alkavat syksyllä, ja joulukuun alussa, kun opinnot alkavat keväällä. Jätä kuitenkin itse hakemus verkossa ennen kuin varsinainen hakuaika päättyy.

  • EU/ETA-maiden kansalaisilta ei peritä haku- tai lukukausimaksuja Ruotsissa. Todistaaksesi Suomen kansalaisuutesi skannaa hakemukseesi PDF-liite myös passistasi tai henkilöllisyystodistuksestasi.

Palaa otsikoihin

Hakuväylät

Suomalaishakijat hakevat opiskelupaikkoja samoissa kiintiöissä ruotsalaisten kanssa. Suurin osa hakijoista hakee opiskelupaikkaa todistusarvosanojen perusteella (betygsurval). Högskoleprov-kokeen suorittaneet suomalaiset voivat kilpailla opiskelupaikoista kahdessa kiintiössä (betygsurval ja provurval).

Palaa otsikoihin

Haku todistusten perusteella (betygsurval)

Hakijat valitaan lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella koulutukseen. Valinnassa huomioidaan päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo ja ylioppilastodistuksen arvosanat. Pakollisten kokeiden yo-arvosanat otetaan aina huomioon. Valinnaisten kokeiden arvosanat otetaan huomioon, jos ne korottavat keskiarvoasi. Valmistumisen jälkeen korotettuja ylioppilastutkinnon arvosanoja ei oteta haussa huomioon.

UHR (Universitets- och högskolerådet) laskee ulkomaalaisille hakijoille todistusten perusteella pistemäärän. Tämä pistemäärä, eli vertailuluku (meritvärde), on todistusten vertailua varten. Vertailuluku voi olla 10,00-20,00. Sen lisäksi voi vielä saada korkeintaan 2,50 lisäpistettä, joka lasketaan myös todistustesi perusteella.

Jos haet opiskelupaikkaa ammatillisen tutkinnon perusteella, voit tarkistaa pisteytyksen periaatteet Antagning.se-verkkopalvelusta.

Palaa otsikoihin

Haku valintakokeen perusteella (provurval)

Voit tulla valituksi myös valintakokeen perusteella, jos sinulla on voimassa oleva tulos högskoleprov-kokeesta ja täytät muut koulutusohjelman tai -kurssin pääsyvaatimukset. Tässä valintaryhmässä voit saada pisteitä myös työkokemuksesta, jos olet työskennellyt vähintään 5 vuoden ajan vähintään puolipäiväisesti.

Högskoleprov -koe on korkeakouluvalmiutta mittaava koe, joka järjestetään kahdesti vuodessa. Koe ei ole pakollinen, mutta sen suorittamalla voi kilpailla molemmissa valintaryhmissä (betygsurval ja provurval) samanaikaisesti ja näin lisätä sisäänpääsymahdollisuuksia ruotsinkielisiin koulutusohjelmiin. Kokeen voi tehdä Ruotsissa, mutta myös Suomessa. Menestyäkseen kokeessa hakijalla on oltava hyvät ruotsin kielen taidot, sillä koe on sama niin ruotsia äidinkielenään puhuville kuin muillekin. 

Noin kolmasosa Ruotsin korkeakoulujen opiskelijapaikoista täytetään högskoleprov-tulosten perusteella. Kokeen suorittaminen voi olla järkevää erityisesti niillä opiskelualoilla, joissa kilpailu sisäänpääsystä on kovaa, kuten esimerkiksi lääketieteessä, oikeustieteessä ja psykologiassa. Lue lisää högskoleprov -kokeesta:

Joillain aloilla opiskelijavalinnoissa käytetään myös haastatteluja tai pääsykokeita, mutta se on harvinaista. Tarkista valintaperusteet suoraan tiedekunnista.

Palaa otsikoihin

Vertailuluvun laskeminen

Sinun ei tarvitse laskea vertailulukuasi (meritvärde) hakulomakkeelle, vaan yhteishaun järjestäjä UHR laskee sen puolestasi osana hakuprosessia. 

Jos sinua kiinnostaa tietää lisää pistelaskusta, voit tutustua UHR:n tuottamaan sisältöön. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä suoraan UHR:n asiakaspalveluun Antagning.se-palvelun kautta. Lue lisää vertailuluvuista:

Palaa otsikoihin

Aikaisempien hakukierrosten tilastot

Jos sinua kiinnostaa tutustua aikaisempien hakukierrosten tilastoihin, voit tutustua UHR:n hakukierrosten tilastoihin. Lisäksi Opetushallitus on luonut videon, jonka avulla voit paremmin hyödyntää UHR:n tilastotietoa.

Universitets- och högskolerådet (UHR): Antagningsstatistik

Opetushallitus: Ruotsi-opas: Aikaisempien hakukierrosten tilastot


Palaa otsikoihin


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje