Om du studerar på en högskola kan du söka Erasmus+-programmets praktikstipendium för praktik som sker utomlands. Praktikbidraget söks alltid hos den egna högskolan. Oftast söker man själv en praktikplats, men du kan be om stöd och råd på din egen läroanstalt.

Du kan göra praktiken antingen medan dina studier pågår eller senast inom ett år efter att du tagit din examen. Kom emellertid ihåg att söka praktikstipendium i god tid redan medan dina studier pågår, eftersom högskolan måste bevilja stipendiet innan du tar din examen.

Du kan får praktikbidrag för 2–12 månader. Bidragsbeloppet är cirka 300–400 euro per månad, men beloppet varierar beroende på högskola. Man kan få Erasmus+-stöd för både studentutbyte och praktikutbyte, för totalt 12 månader under en högskoleexamen. Lägre och högre högskoleexamen räknas som två olika examina. Om du däremot avlägger flera examina på samma nivå, har du tillgång till sammanlagt 12 stödmånader.

Förutom praktikstipendium kan du få extra ekonomiskt stöd om du har ett handikapp, en sjukdom, en inlärningssvårighet eller ett annat specialbehov som orsakar extra kostnader under utbytesperioden. Detta stöd för mobilitet utan hinder söks även via den egna högskolan.

Praktik kan genomföras i ett annat land som deltar i Erasmus+-programmet. Dessa är

  • 28 EU-länder
  • Makedonien, Norge, Island, Liechtenstein och Turkiet.
Praktikplatsen kan vara ett företag eller en offentlig organisation. Praktiken kan också ske vid en högskola. Typiska praktikplatser vid högskolor är till exempel sjukhus, laboratorier och bibliotek.

Följande organisationer godkänns inte som praktikplatser:

  • Europeiska unionens organisationer
  • Organisationer som administrerar EU-program.
Avtala alltid med din egen högskola om att platsen lämpar sig samt om praktikarrangemangen.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga