Studier

Studier utomlands

Om du drömmer om att flytta utomlands och tycker om att ta reda på ansökningspraxis i olika länder, kan examensstudier i en utländsk högskola vara din grej. Oftast söker man till utbildning med skolbetyg, och det är sällsynt med examensprov.

Ett liv utomlands kräver mod och uthållighet, men det gör dig helt klart till en handlingskraftig och kompetent arbetstagare. Du lär dig att klara av utmaningar, vågar utnyttja nya möjligheter och hittar kanske helt nya sidor av dig själv!

Studier utomlands är inte ett privilegium för endast en liten grupp. Även om terminsavgifter är vanliga i olika länder, behöver man inte betala sådana i alla länder. Dessutom är levnadskostnaderna i många länder lägre än i  Finland. FPA kan även bevilja studiestöd för utlandsstudier.

Om du är intresserad av en kortare period utomlands, gå vidare till avsnittet som gäller utbytesstudier.


Nederländerna

Vill du studera i Nederländerna? Det finns en stor mängd utbildningsprogram på engelska på både...

Storbritannien

Drömmer du om att studera vid ett universitet i Storbritannien? Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett infopaket...

Spanien

Universiteten i Spanien har långa traditioner. Också det avspända studentlivet lockar finländska studerande.

Japan

Japan erbjuder många olika studieerfarenheter i både storstäder och vid små universitet på landsbygden. Det...

Frankrike

I Frankrike är goda språkkunskaper nyttiga. Universiteten har vanligen inga urvalsprov och terminsavgifterna är rimliga....

Sverige

Den här guiden innehåller all väsentlig information om hur du ansöker till studier i Sverige....

Tyskland

Tyskland har ett rikt utbildningsutbud: högskolorna erbjuder ca 13 500 olika utbildningsprogram mest på tyska....

Schweiz

Det finns mycket utländska studerande i Schweiz. Terminsavgifterna i Schweiz är på en rimlig nivå,...

Danmark

Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett infopaket för dig om ansökan till danska universitet och högskolor. Utbildningsprogrammen...

Ryssland

Vill du studera i Ryssland? Undervisningen ges nästan uteslutande på ryska, så kunskaper i ryska...

Estland

Är du intresserad av universitetsstudier i Estland? Landet är ett populärt studieland bland finländare och...

Argentina

Ansökan

Argentina har ingen gemensam ansökan. Ansökan görs direkt till universiteten enligt deras anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av universitetet.

Terminsavgifter

Offentliga universitet har vanligen inga terminsavgifter. Terminsavgifterna vid privata universitet varierar så det är bäst att kontrollera avgiften direkt av universitetet.

Andra webbplatser

Officiell webbplats avsedd för utlänningar med mycket information om t.ex. studier, boende, det praktiska livet och resor.

Guide för internationella studerande.

Länkar till argentinska universitets webbplatser.

Information på spanska om det officiella provet i spanska som universiteten i Argentina använder.

Australien

Ansökan

Ansökan görs separat till varje högskola enligt dess anvisningar.

Ansökningstider

Läsåret börjar i februari–mars, ansökningstiderna varierar men slutar vanligen i november–december.

Terminsavgifter

Avgifterna varierar enligt högskola och ämne.

Andra webbplatser

Den australiensiska regeringens officiella webbplats om studier i Australien. På webbplatsen finns information för utländska studerande om bl.a. undervisningsutbudet, högskolorna, kostnader, boende, ansökningsprocessen.

Australiensiska regeringens söktjänst för utländska studerande, där det går att söka olika kurser och skolor.

På de australiensiska universitetens officiella webbplats finns aktuell information om universiteten.

Australiensiska regeringens webbplats om utbildning och studier.

Australiensiska regeringens webbplats för studerande med information om visum och olika tillstånd.

Australiensiska regeringens officiella webbplats om universitetsstudier. Målgruppen är främst australiensare, men webbplatsen kan vara intressant också för utländska studerande.

Råd för studier i Australien. Omfattar inte alla universitet i landet, utan endast företagets egna samarbetspartner.

Information om australiensiska regeringens stipendier.

Finskspråkig nyhetstjänst om aktuella saker i Australien och Finland samt aktivt chattforum för dem som bor i Australien eller planerar att åka dit.

Webbtjänst för dem som söker bostad.

Belgien

Ansökan

Belgien har ingen gemensam ansökan. Ansökan görs direkt till varje högskola enligt dess anvisningar.

Ansökningstider

Stor variation, men det vanligaste är att ansökningstiden slutar i juli.

Terminsavgifter

Varierar stort, det lönar sig att fråga direkt på högskolor.

Andra webbplatser

Information om högskoleutbildning i Belgiens franskspråkiga område och Bryssel samt allmänna uppgifter om inträdeskraven.

Information om det franskspråkiga områdets högskolor samt bl.a. möjligheter till distansstudier.

Information om studier i Belgiens flamländska område. Med hjälp av sökmaskinen kan du söka engelskspråkiga utbildningsprogram.

Information om systemet för högre utbildning i Belgiens flamländska område samt grundläggande uppgifter om studier och tillstånd.

Vid den tyskspråkiga högskolan kan man studera pedagogik och vårdämnen.

Brasilien

Ansökan

Brasilien har ingen gemensam ansökan. Ansökan görs direkt till universiteten enligt deras anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av universitetet.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar så du ska kontrollera dem direkt av universitetet.

Andra webbplatser

Webbplatsen innehåller information om högskolestudier i Brasilien. Den administreras av Brazilian Exchange Bureau. Sökmaskinen på webbplatsen innehåller inte alla brasilianska högskolor.

Webbtjänsten administreras av Brasiliens undervisningsministerium och där kan man söka olika brasilianska högskolor.

Bulgarien

Ansökan

Bulgariska undervisningsministeriets webbplats med information om landets utbildningssystem

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av högskolan.

Terminsavgifter

Avgifterna varierar enligt högskola och ämne. Det är dyrare att studera på engelska än på bulgariska.

Andra webbplatser

Databas över landets högskolor administrerad av Bulgariens undervisningsministerium. På webbplatsen går det att söka och jämföra olika skolor.

NEAA är myndigheten som övervakar högskoleutbildningens kvalitet i Bulgarien. På webbplatsen finns en lista över ackrediterade högskolor.

Chile

Ansökan

Ansökan görs direkt till universiteten enligt deras anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av universitetet.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar så du ska kontrollera dem direkt av universitetet.

Andra webbplatser

Chiles undervisningsministeriums hemsida med information om landets utbildningssystem.

Webbplatsen som administreras av Chiles universitetsrektorers råd har en lista över de chilenska universiteten.

Webbplatsen för ett chilenskt universitetsnätverk med en förteckning över nätverkets universitet.

Sydafrika

Ansökan

Utländska studerande måste först ansöka om studenttillstånd och evaluering av sina betyg. Därefter skickas ansökan direkt till universitetet. Närmare information finns på den sydafrikanska regeringens webbplats för högre utbildning.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av universitetet.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar så du ska kontrollera dem direkt av universitetet.

Andra webbplatser

Webbplatsen innehåller information om högskolestudier i Sydafrika. Där finns bl.a. en förteckning över landets universitet samt nyheter från universiteten.

På sydafrikanska regeringens webbplats finns information om landets utbildningssystem.

Universities South Africas webbplats innehåller information om ansökan till universiteten.

Sydkorea

Ansökan

Ta reda på ansökningsförfarandet direkt av högskolorna.

Ansökningstider

Ansökningstiden till utbildningsprogram som börjar på hösten är i maj–juli och för program som börjar på våren vanligen i september–november.

Terminsavgifter

Avgifterna varierar så du ska alltid kontrollera dem direkt av den högskola som intresserar dig.

Andra webbplatser

De sydkoreanska myndigheternas webbtjänst för utlänningar med information om landets studiesystem, högskolor, terminsavgifter och ansökningsförfarande. Via länken Universities and colleges kan man bl.a. söka högskolor enligt de ämnen som undervisas vid dem.

På webbplatsen för Koreas universitetsråd finns bl.a. universitetens kontaktuppgifter och studiestatistik.

Webbplatsen innehåller bakgrundsinformation om högskoleutbildningen i Korea. Webbplatsen administreras av Korean Council for University Education och Koreas undervisningsministerium.

NIIED erbjuder stipendier för studier och forskning i Korea.

Ghana

Ansökan

Ghana har ingen gemensam ansökan. Ansökan görs direkt till universiteten enligt deras anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av högskolan.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar så du ska kontrollera dem direkt av högskolan.

Andra webbplatser

Information om utbildningen i Ghana.

USA:s ambassad i Ghana har på sin hemsida en presentation av utbildningssystemet i Ghana.

Länklista över Ghanas statliga och privata universitet.

Indien

Ansökan

Ta reda på ansökningsförfarandet direkt av högskolorna.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av högskolan.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar så du ska kontrollera dem direkt av högskolan.

Andra webbplatser

På webbplatsen för de indiska universitetens gemensamma nätverk finns en lista över alla medlemsuniversitet.

På University Grants Commissions webbplats finns förteckningar över Indiens universitet och andra läroinrättningar.

Förteckningen som Indiens regering administrerar innehåller länkar till högskolors, yrkesläroinrättningars och specialläroinrättningars hemsidor samt till olika nationella utbildningsorganisationers webbplatser.

Indiska ministeriet med ansvar för utbildning har på sin webbplats information om landets högskolesystem, universitet, studiefinansiering samt studiestatistik.

På webbplatsen finns information om stipendieprogram i Indien.

NAAC ansvarar för kvalitetsbedömningen av högre utbildning och den officiella ackrediteringen av högskolor i Indien.

Konsortiet av nordiska universitet och forskningsinstitut har på sin webbplats information om kurser som arrangeras i Indien och om möjligheten att ansöka om en termins studier inom programmet Study India.

Portal om högskolestudier i Indien. Administreras av Education Promotion Society for India (EPSI).

Irland

Ansökan

Undergraduate-studierna har gemensam ansökan som arrangeras av Central Applications Office (CAO).

Ansökningstider

Den gemensamma ansökan för studier som inleds på hösten slutar vanligen i början av februari.

Terminsavgifter

I regel behöver finländare inte betala terminsavgifter. Men studerande betalar ändå en studentavgift.

Andra webbplatser

Information om irländska högskolor, ansökan och studentlivet.

CAO sköter centraliserat ansökningsprocessen till utbildningsprogram på undergraduate-nivå vid irländska högskolor.

Information för utlänningar om studier i Irland.

Information om studiefinansiering i Irland.

Lediga jobb, karriärinformation, råd för jobbsökning och karriärplanering i synnerhet för studerande och nyutexaminerade.

CIMOs Prezi-presentation om att avlägga examen i Irland.

Riktgivande information om allmän behörighet för sökande från EU-länder till högskolor i Irland. Avsnittet om Finland finns på sidorna 25–26.

Island

Ansökan

Ansökan görs direkt till varje högskola enligt dess anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar enligt högskola, men vanligen slutar de i mars–juni.

Terminsavgifter

I regel behöver finländare inte betala terminsavgifter, men det finns en inskrivningsavgift.

Andra webbplatser

Webbplats för utlänningar med information om bl.a. Islands utbildningssystem, ansökan till högskolor samt om studier och boende på Island.

Islands undervisnings-, vetenskaps- och kulturministeriums webbplats. Innehåller information om utbildningssystemet.

Engelskspråkig portal om Island som även har ett avsnitt om utbildning.

Isländska staten erbjuder stipendier för studier i isländska språket och kulturen åt utländska högskolestuderande.

Israel

Ansökan

Israel har ingen gemensam ansökan. Ansökan görs direkt till universiteten enligt deras anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av universitetet.

Terminsavgifter

Avgifterna varierar enligt högskola och ämne.

Andra webbplatser

På webbplatsen finns information om landets utbildningssystem, utbildningsprogram, boende, finansiering och livet i Israel. Webbplatsen upprätthålls av Council for Higher Education.

På webbplatsen finns en databas där det går att söka läroinrättningar bl.a. enligt plats, ämne och examen som ska avläggas.

Webbplatsen innehåller grundläggande information om Israels högskolesystem samt kursutbudet. Program som ges på engelska finns i en separat förteckning.

Förteckning med länkar till Israels högskolor.

Italien

Ansökan

Ansökan görs direkt till varje högskola enligt dess anvisningar.

Ansökningstider

Universiteten har egna ansökningstider, så det finns ingen egentlig gemensam ansökan.

Terminsavgifter

Avgifterna varierar enligt högskola och ämne. Terminsavgifterna beror också på den studerandes och familjens inkomster.

Andra webbplatser

Italienska utrikesministeriets webbplats om högskoleutbildningen i Italien.

Italienska vetenskapsministeriets hemsida.

Kulturinstitutets webbplats innehåller information om studier i Italien och möjligheten att ansöka om stipendier.

På italienska undervisningsministeriets webbplats finns information om möjligheter att studera på italienska vid universiteten.

Italienska undervisningsministeriet administrerar en lista över läroinrättningar inom konstsektorn.

Information för utlänningar om ansökan till italienska universitet och högskolor.

Italienska utrikesministeriets portal med information om hur man ansöker till italienska universitet samt om universitets utbud och stipendier.

Österrike

Ansökan

Ansökan görs direkt till varje högskola enligt dess anvisningar.

Ansökningstider

Varierar enligt högskola. För terminen som börjar i oktober slutar ansökningstiden vanligen i början av september, för terminen som börjar i mars slutar ansökningstiden i början av februari.

Terminsavgifter

Universiteten tar inga terminsavgifter av studerande från EU-länder. Yrkeshögskolor kan uppbära terminsavgifter.

Andra webbplatser

Information avsedd för utländska studerande om högskoleutbildning, ansökan, stipendier och livet i Österrike.

På den här webbplatsen kan du utforska högskolornas utbildningsutbud.

Österrikes undervisnings-, vetenskaps- och forskningsministerium.

Stipendiedatabas administrerad av ÖAD.

Information om Österrikes utbildningssystem.

Information om yrkesutbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning i Österrike.

Kanada

Ansökan

Ansökan görs direkt till varje universitet enligt dess anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar enligt universitet, så kontrollera tiderna på universitets webbplats. Vanligen slutar ansökningstiderna i december–mars.

Terminsavgifter

Terminsavgifternas storlek beror på stad, högskola och studieämne.

Andra webbplatser

På Fulbright Finland stiftelsens sida hittar du information om studier i Nordamerika.

Citizenship and Immigration Canadas webbplats för utlänningar om studiemöjligheter och antagningskrav, ansökningsförfarande, uppehållstillstånd och visum samt arbete i Kanada.

Webbtjänst för utlänningar om studier i Kanada. Webbplatsen administreras i Kanada av Council of Ministers of Education.

Guide för studier i Kanada med information om landets utbildningssystem, universitet, sommar- och språkkurser samt avgifter och antagningskrav. Det finns också allmän information om Kanadas klimat, historia och boende.

Webbplatsen innehåller information om kanadensiska universitet och högskolor samt deras studieprogram.

Kina

Ansökan

Kontrollera ansökningsförfarandet av den högskola som du tänker söka till. Utländska studerande kan ansöka studieplats via CUCAS-tjänsten som innehåller engelskspråkiga utbildningsprogram på olika håll i Kina.

Ansökningstider

Varierar enligt högskola, vanligen börjar ansökningstiden till utbildningsprogram i februari–mars och slutar på sommaren.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar enligt högskola och studieprogram.

Andra webbplatser

CUCAS är de kinesiska myndigheternas webbtjänst för utländska studerande. Förutom ansökningstjänsten innehåller webbplatsen information om läroinrättningar och studieämnen samt andra råd och anvisningar gällande studier.

Information för utländska studerande om högre utbildning i Kina. Webbplatsen administreras av China Scholarship Council (CSC) som även ansvarar för kinesiska statens stipendier för utländska studerande.

På webbplatsen finns nyheter och information om studier i Kina.

Allmän information om studier i Hongkong och möjlighet att söka engelskspråkiga studieprogram.

Webbplatsen innehåller information om engelskspråkiga studier på magister- och doktorandnivå i Hongkong. Här finns också uppgifter om hur man ansöker om stipendier.

Taiwans myndigheter har en webbplats för utländska studerande med information om universitet, ansökan och livet i Taiwan.

På Taiwans undervisningsministeriums webbplats finns information om bl.a. landets utbildningssystem, ansökningsförfarande och stipendier.

Kroatien

Ansökan

Gemensam ansökan till lägre högskoleexamen via webbtjänsten Postani-student.hr.

Ansökningstider

Den huvudsakliga ansökningstiden är juli. Kontrollera den exakta ansökningstiden direkt av högskolan.

Terminsavgifter

Avgifterna varierar enligt högskola och ämne.

Andra webbplatser

Webbplatsen innehåller information om högskolestudier i Kroatien, praktiska saker och allmän information om landet. Webbplatsen administreras av Croatian Agency for Mobility and EU Programmes.

Gemensam ansökningstjänst via vilken ansökan görs till studier för grundexamen.

Webbplats som administreras av de kroatiska myndigheterna med information på engelska om ansökningsprocessen och ansökningstiderna.

Myndigheten som ansvarar för högskoleutbildning i Kroatien.

Lettland

Ansökan

Lettland har ingen gemensam ansökan så ansökan görs separat till varje högskola.

Ansökningstider

Ta reda på ansökningstiderna direkt av högskolorna.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar enligt utbildningsprogram.

Andra webbplatser

Offentlig webbplats om studier i Lettland. Administreras av State Education Development Agency och Academic Information Centre.

Higher Education Quality Evaluation Centre of Latvia administrerar webbplatsen med information om läroinrättningar, studieämnen och utbildningsprogram i Lettland.

State Education Development Agencys webbplats innehåller grundläggande information om utbildning i Lettland.

Lettlands undervisnings- och vetenskapsministerium.

RiSLO (Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry) är ämnesföreningen för finländare som studerar medicin och odontologi i Riga i Lettland.

Litauen

Ansökan

Gemensam ansökan till lägre högskoleexamen.

Ansökningstider

Den gemensamma ansökan pågår från juni till juli.

Terminsavgifter

Avgifterna varierar enligt högskola och ämne.

Andra webbplatser

Webbplatsen som administreras av de litauiska myndigheterna presenterar Litauen som högskoleland.

Viktiga datum i den gemensamma ansökan till lägre högskoleexamen.

Webbtjänsten innehåller information om Litauens läroinrättningar och kurserna vid dem.

På webbplatsen för Litauens undervisnings- och vetenskapsministerium finns information om utbildningen i Litauen.

Finländare kan ansöka stipendier för att studera litauiska språket och kulturen på sommarkurser.

Luxemburg

Ansökan

Närmare information om ansökan finns på Luxemburgs universitets webbplats.

Ansökningstider

Närmare information om ansökningstiderna finns på Luxemburgs universitets webbplats.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar mellan olika utbildningsprogram.

Andra webbplatser

Undervisning ges på tyska, franska och engelska.

Luxemburgs undervisningsministeriums hemsida med information om landets utbildningssystem.

Malaysia

Ansökan

Malaysia har ingen gemensam ansökan. Ansökan görs direkt till universiteten enligt deras anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av universitetet.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar så du ska kontrollera dem direkt av universitetet.

Andra webbplatser

Webbplatsen innehåller information specifikt för utländska studerande. Där finns också sökmaskiner med vilka man kan söka kurser och läroinrättningar. Via help desk-funktionen kan man få råd och anvisningar för studier i Malaysia.

Malaysias undervisningsministeriums hemsida med information om landets utbildningssystem.

Malta

Ansökan

Närmare information om ansökan finns på Maltas universitets webbplats.

Ansökningstider

Närmare information om ansökningstiderna finns på Maltas universitets webbplats.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar mellan utbildningsprogram, vissa är gratis.

Andra webbplatser

Maltas universitet är den enda högskolan på Malta. Universitetet har undervisning också på engelska.

Maltas undervisningsministerium har på sin webbplats länkar om utbildning och studier samt information om kulturen på Malta.

Norge

Ansökan

Gemensam ansökan till högskolorna (The Norwegian Universities and Colleges Admission Service, NUCAS).

Ansökningstider

Vanligen slutar ansökningstiden i februari–mars.

Terminsavgifter

I regel behöver finländare inte betala terminsavgifter.

Andra webbplatser

Norges nationella webbplats med utländska studerande som målgrupp. Webbplatsen administreras av SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning).

Norska undervisnings- och forskningsministeriets portal med olika utbildningsmöjligheter i Norge. Webbtjänsten är avsedd för norrmän, men kan vara till nytta också för andra som kan norska.

Högskolornas gemensamma ansökan. Tjänsten innehåller information om ansökningsprocessen och behörighetskraven.

Norsk Skoleinformasjon: databas över norska utbildningar och läroinrättningar från daghem till högskolor och specialskolor.

Nordiska ministerrådets tjänst Hallå Norden ger information om flyttning, arbete och studier i Norden.

Portugal

Ansökan

Till privata universitet görs ansökan direkt till universiteten enligt deras anvisningar. Till offentliga universitet ansöker man vid DGES.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av högskolan.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar så du ska kontrollera dem direkt av högskolan.

Andra webbplatser

Portugals undervisningsministerium administrerar webbplatsen med information om studier och boende i landet.

På webbplatsen som administreras av Portugals undervisningsmyndighet finns information om ansökan till universitetsstudier samt möjlighet att söka universitet och högskolor och examina som de erbjuder.

Webbplatsen för Portugals vetenskaps-, teknologi- och högskoleministerium.

Polen

Ansökan

Ansökan görs direkt till varje högskola enligt dess anvisningar.

Ansökningstider

Varierar enligt högskola, i regel under sommaren.

Terminsavgifter

Studerande från EU-länder behöver inte betala terminsavgifter inom utbildningsprogram på polska vid offentliga universitet. Privata universitet kan ha terminsavgifter, likaså högskolor som ger undervisning på engelska.

Andra webbplatser

Webbplats som presenterar den högre utbildningen i Polen.

Webbtjänst som administreras av polska vetenskaps- och högskoleministeriet med information om utbildningssystemet, studier, stipendier och praktiska frågor.

Rumänien

Ansökan

Ansökan görs direkt till högskolorna enligt deras anvisningar.

Ansökningstider

Den huvudsakliga ansökningstiden infaller från april till augusti–september. Kontrollera den exakta ansökningstiden direkt av högskolan.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar så du ska kontrollera dem direkt av högskolan.

Andra webbplatser

Information om högskoleutbildning i Rumänien.

Rumänska undervisningsministeriets förteckningar över landets universitet.

Singapore

Ansökan

Ansökningsförfarandet varierar så du ska kontrollera det direkt av universitetet.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av universitetet.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar enligt universitet och utbildningsprogram. Den genomsnittliga terminsavgiften är 10 000 USD.

Andra webbplatser

På Singapores undervisningsministeriums webbplats finns information om landets utbildningssystem samt presentation av universiteten och uppgifter om hur man ansöker till dem.

Privat serviceleverantör som administrerar en webbplats om studiemöjligheter i olika länder.

Slovakien

Ansökan

Ansökan görs direkt till varje högskola enligt dess anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av högskolan.

Terminsavgifter

Avgifterna varierar enligt högskola och ämne. Utbildningsprogram på slovakiska är vanligen gratis.

Andra webbplatser

Slovakiska undervisningsministeriets webbplats för utländska studerande.

Slovak Academic Information Agencys (SAIA) webbplats innehåller en guide för utländska studerande och information om internationella utbildningsprogram.

Finländska universitetsstuderande och doktorander kan ansöka stipendium för studentutbyte inom slovakiska statens stipendieprogram. Det finns också stipendier för universitetslärare, forskare och konstnärer.

Slovenien

Ansökan

Ansökan görs direkt till varje högskola enligt dess anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av högskolan.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar så du ska kontrollera dem direkt av högskolan.

Andra webbplatser

Webbplatsen innehåller grundläggande information om studier i Slovenien samt kontaktuppgifter till läroinrättningar.

Webbtjänsten är avsedd för utlänningar och innehåller information om bl.a. Sloveniens utbildningssystem.

Thailand

Ansökan

Thailand har ingen gemensam ansökan. Ansökan görs direkt till universiteten enligt deras anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av universitetet.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar så du ska kontrollera dem direkt av universitetet.

Andra webbplatser

Webbplatsen som administreras av Thailands undervisningsministerium innehåller information om högre utbildning i landet.

Förteckning över högskolor och universitet i Thailand.

Webbplatsen presenterar internationellt ackrediterade utbildningsprogram som undervisas på andra språk än thai.

Tjeckien

Ansökan

Ansökan görs direkt till varje högskola enligt dess anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar.

Terminsavgifter

Offentliga universitet har inga terminsavgifter för utbildningsprogram på tjeckiska. Privata universitet kan själv bestämma sina terminsavgifter.

Andra webbplatser

Webbplats avsedd för utländska studerande med information om Tjeckiens högskolesystem, ansökan, studentlivet och studier i tjeckiska.

Tjeckiska undervisningsministeriets webbplats med information om landets utbildningssystem.

Turkiet

Ansökan

Ansökan görs separat till varje högskola enligt dess anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av högskolan.

Terminsavgifter

Avgifterna varierar enligt högskola. Vid offentliga universitet är avgifterna lägre än vid privata.

Andra webbplatser

Webbplats om högskoleutbildning i Turkiet, administreras av TUPA (Turkish Universities Promotion Agency).

Information om turkiska statens stipendier.

Ungern

Ansökan

Ansökan görs direkt till varje högskola enligt dess anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar enligt högskola.

Terminsavgifter

Avgifterna varierar enligt högskola och ämne.

Andra webbplatser

Webbplats som administreras av de ungerska myndigheterna med omfattande information om studier i Ungern. Informationen är avsedd för utländska studerande.

Webbplatsen har en databas över utbildningsprogram på främmande språk och information om ansökningsprocessen. Administreras av National Higher Education Information Centre.

Information för utländska ansökare om studier i Ungern.

Information om stipendier för högskolestuderande och för forskarstudier samt sommarkurser.

Centret presenterar ungersk kultur mångsidigt och knyter samarbetskontakter inom konst och vetenskap mellan Finland och Ungern. Centrets webbplats har också information om studier i Ungern.

Nya Zeeland

Ansökan

Ansökan görs separat till varje högskola enligt dess anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar enligt utbildningsprogram.

Terminsavgifter

Avgifterna varierar enligt högskola och ämne.

Andra webbplatser

Webbplats för utländska studerande där man kan söka utbildningsprogram, läsa berättelser av andra utländska studerande samt få allmän information om landet.

Information om universitet i Nya Zeeland, antagningskrav, terminsavgifter, tillstånd, stipendier för lokala och utländska studerande. Webbplatsen administreras av New Zealand Vice-Chancellors' Committee.

Webbplatsen som administreras av Nya Zeelands immigrationsmyndighet innehåller information om olika tillstånd och visum för studier och arbete.

Nya Zeelands undervisningsministerium. På webbplatsen finns information om utbildningssystemet och har ett eget avsnitt för studerande.

Rådgivning om studier i Nya Zeeland. Omfattar inte landets alla universitet, utan endast företagets egna samarbetspartner.

USA

Ansökan

Ansökan görs direkt till varje universitet enligt dess anvisningar.

Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar enligt universitet, så kontrollera tiderna på universitets webbplats. Vanligen slutar ansökningstiderna i december–mars.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna varierar beroende på stad, högskola och utbildningsprogram.

Andra webbplatser

Fulbright Center ger råd åt finländare om studier i Nordamerika (på finska).

Education USA är en webbplats om studier i USA som administreras av landets utrikesministerium. Den är avsedd både för dem som är intresserade av studier i USA och för professionella studierådgivare.

Webbplatsen ger information åt utländska studerande som vill studera i USA. Omfattande aktuell information om studier och boende, från ansökningsförfarande och finansiering till kulturchock och storleken på kläder.

Webbplatsen innehåller information om studier vid högskolor i USA. Här finns också information om test, ansökningsmöjligheter, jämförelse av betyg, kostnader och finansieringsmöjligheter.

Webbplats som administreras av ett kommersiellt förlag, med information om bl.a. universitet och högskolor, test, finansiering och kostnader, privatskolor, distansstudier.

Finland-Amerika-föreningarnas förbund samlar information om USA samt arrangerar olika evenemang för Amerikavänner. Förbundet fördelar årligen stipendier för forskarstudier och forskning i USA och koordinerar ett sommarjobbsprogram för högskolestuderande.

Om du ansöker om studieplats i USA, kan du via nätverket Project Access få en mentor som kan stödja dig med olika aspekter av ansökningsprocessen. Project Access är ett frivillignätverk av studerande i Storbritannien och USA som arrangerar bl.a. mentorverksamhet och webbinarier för sökande. Nätverket har också ett team av finländska studerande som letar fram lämpliga mentorer för sökande från Finland.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga