Studievardagen i Estland

Läsåret

Läsåret vid estniska universitet inleds vanligen i början av september och det pågår till slutet av juni. Läsåret består av totalt 40 undervisningsveckor och är indelat i höst- och vårtermin. Båda terminernas undervisningsperiod är ungefär 16 veckor.

Terminens undervisningsperiod avslutas med en 3–4 veckor lång tentperiod. Några universitet har en 2–3 veckors praktikperiod på sommaren.

Akademisk ledighet

I Estland har studerande rätt att anhålla om akademisk ledighet (akadeemiline puhkus), dvs. upp till ett års paus från studierna en gång under utbildningens gång. Under den akademiska ledigheten är studenten befriad från alla studie- och forskningskrav.

Om man vill, kan man under den akademiska ledigheten ändå delta i undervisningen och avlägga tenter samt nivåprov. Men under ledigheten kan man inte flyttas till följande nivå tillsammans med de övriga studenterna. Studiernas slutdatum flyttar framåt i proportion till den akademiska ledighetens längd.

Studerande på en avgiftsbelagd studieplats betalar för studiepoäng avlagda under den akademiska ledigheten.

Studentkårerna

Varje högskola har sin egen studentkår (üliõpilasesindus). Medlemskap i studentkåren är frivilligt.

Andra föreningar och organisationer är bl.a. nationer, ISA (International Student Association) och studentförbund inom olika ämnen. Information om deras verksamhet får du av högskolans internationella enhet.

Många internationella studentorganisationer har också kontor i Estland, t.ex. AEGEE-Tallinn och AEGEE-Tartu (Europeiska studentorganisationen) och ekonomistudenternas organisation AIESEC.

Finländska studerande i Estland

Det finns över tusen finländska examensstuderande i Estland. De flesta av dem studerar i Tartu och det populäraste huvudämnet där är medicin. Också veterinärmedicin, som undervisas vid Estlands lantbruksuniversitet, är populärt bland finländare. Finländare har också hittat till andra högskolor i Estland.

I Tartu finns flera föreningar för finländska studerande, t.ex. Fraternitas Fennica, TaSLO, SUOLET, SKAS. På föreningarnas hemsidor hittar du många nyttiga tips för studier i Estland.

Tallinnan suomalaiset opiskelijat

Finländska nationen i Tartu/Fraternitas Fennica

Tarton Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry./TaSLO

Suomalaiset eläinlääketieteen opiskelijat Tartossa ry./SUOLET

Suomen kielen ja kulttuurin ainejärjestö/SKAS

Studier i estniska

Kurser i estniska arrangeras på flera olika ställen i Finland, bl.a. av högskolornas språkcentraler, arbetar- och medborgarinstitut samt olika föreningar. Tuglas-sällskapet ger regelbundet kurser i estniska i Helsingfors. I Estland arrangerar bl.a. universiteten i Tallinn och Tartu intensivkurser i estniska på engelska. I Tartu ges också kurser som undervisas på finska. Kurserna omfattar också kulturprogram och exkursioner. Kurserna är avgiftsbelagda och man ska anmäla sig till dem i god tid. Deltagarna bor på hotell eller i universitetens studentbostäder. De som avlagt språkkursen får intyg av universitetet samt studiepoäng. Utöver att gå på språkkurs lönar det sig för dem som studerar i Estland att läsa lokala tidningar, titta på estniska tv-program och knyta kontakter med sina estniska studiekompisar. Finländare som kan estniska inser snart att de också förstår den estniska humorn och andra seder och bruk i landet.

Studieformer och bedömning

Undervisningssystemet vid de estniska högskolorna baserar sig på ämnen eller kurser. I det ämnesbaserade systemet avlägger de studerande ämnen enligt terminsvisa studieprogram. Studerande väljer ett huvudämne och åtminstone ett biämne.

Undervisningsprogrammet består av moduler

  • grundmodul
  • inriktningsmodul
  • specialiseringsmodul
  • valfri modul
  • frivilliga valfria ämnen
  • sluttentamen eller avhandling

Exempelvis undervisningsprogrammet för kandidatexamen består av två grundmoduler, två inriktningsmoduler, två specialiseringsmoduler, en valfri modul, frivilliga valfria ämnen samt slutarbete. De olika ämnenas andel av modulerna fastställs av varje universitet i undervisningsprogrammet.

Studerande måste i slutet av varje läsår avlägga 75–100 % av undervisningsprogrammets ämnen. Det är strikt kontroll av antalet årligen avlagda studiepoäng, t.ex. i slutet av det första läsåret ska man avlägga minst 45 ECTS-poäng (30 AP, ainepunkt, dvs. studiepoäng). Därtill kontrolleras det separat att man avlägger de obligatoriska ämnena. Om en studerande inte uppfyller prestationskraven, förlorar hen sin rätt att avlägga examen. Närmare information om studiepoängskraven finns på högskolornas egna webbplatser.

I det kursbaserade systemet (gäller t.ex. studier i medicin) avlägger de studerande ämnen i en viss bestämd ordning. För att få gå vidare till följande årskurs måste det föregående läsårets ämnen och alla tenter vara avlagda inom tentperioden.

Studieformer

Undervisningen omfattar vanligen närundervisning, praktiska övningstimmar och självständiga studier. Exakta krav beskrivs i kursprogrammet. I allmänhet består föreläsningskalendern som studenterna ska följa av dubbelföreläsningar på 90 minuter, följda av en paus på 30 minuter.

De studerande måste registrera sina ämnen genom att anmäla sig som närvarande vid dem. De registrerade ämnena utgör studerandenas studieprogram för terminen. Studierna avslutas med en tentamen (eksam) eller nivåprov (arvestus). För sin examen ska de studerande avlägga en sluttentamen eller skriva en avhandling.

Bedömning och studiepoäng

Vid de estniska högskolorna mäts studieprestationerna i studiepoäng (ainepunkt, AP). Högskolorna i Estland håller på att stegvis övergå till det europeiska studiepoängssystemet (European Credit Transfer System, ECTS; på estniska Euroopa ainepunkti süsteem, EAP).

Motsvarigheten mellan systemen är att 1 studiepoäng (AP) = 1,5 ECTS-poäng. En studiepoäng motsvarar 40 timmars arbetsinsats. Heltidsstuderande ska under ett läsår få ihop minst 45 studiepoäng (60 ECTS-poäng).

Tentamina bedöms enligt två olika skalor i sex steg: den internationella ECTS-skalan A–F eller en sifferskala 5–0. Nivåproven bedöms ofta med skalan godkänd (arvestatud) eller underkänd (mittearvestatud).

Study in Estonia: Credit system

Study in Estonia: Exams and Grading


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga