Studievardagen i Ryssland

Läsåret i Ryssland inleds i början av september och det slutar vanligen i slutet av juni. Läsåret indelas i en höst- och en vårtermin. Vardera terminen avslutas med en tentperiod som pågår ungefär en månad.

Höstterminen slutar i allmänhet mot slutet av januari, efter tentperiodens slut. Vårterminen slutar fram till slutet av juni och studenterna får ledigt senast den 1 juli efter att ha avlagt sina obligatoriska tenter. Beroende på studieämne kan utbildningsprogrammet innehålla en obligatorisk praktikperiod på ungefär en månad, som utförs i juli–augusti.

Förutom sommarlovet och ett ungefär två veckor långt vinterlov förekommer det inga egentliga lov, men många allmänna helgdagar, som Fäderneslandsförsvararens dag (23.2), Kvinnodagen (8.3) och Segerdagen (9.5) är lediga också för de studerande. Å andra sidan är det vanligt att lediga dagar mitt i veckan kompenseras med arbete på söndagen.

Kuva: Heta Kasurinen
Bild: Heta Kasurinen

Studieformer och studiekulturen

Fakulteterna vid ryska universitet har traditionellt tre linjer:

  • Daglinjens (дневное отделение) studerande har flest lektioner. På daglinjen börjar undervisningen runt klockan nio på morgonen och fortsätter ända till kvällen. Vissa specialkurser kan också arrangeras på kvällstid. Det är undervisning också på lördagar.
  • På kvällslinjen (вечернее отделение) studerar man vanligen mellan klockan 18 och 21, så studenterna kan arbeta dagtid. Kvällslinjen är ett år längre än daglinjen, men mängden studier som avläggs är ändå mindre än på daglinjen. Därför värdesätts utbildning från daglinjen mycket högre än utbildning från kvällslinjen i Ryssland, fastän diplomen från de både linjerna officiellt är likvärdiga.
  • Den tredje linjen (заочное отделение) motsvarar distansstudier i det finländska systemet. Det arrangeras ingen separat undervisning för studerande på distanslinjen, utöver vissa ämnen som avläggs tillsammans med kvällslinjen. Studietidens längd är inte heller lika strikt definierad som för dag- och kvällslinjen.

Beroende på fakultet väljer studenterna sitt eget specialiseringsämne och sin institution (кафедра) på hösten det första studieåret, men allra senast före det tredje studieåret börjar.

En av lärarna vid den egna institutionen väljs som handledare för vetenskapligt arbete (научный руководитель) och under dennas handledning skriver studenten varje år en kursuppsats och ett slutarbete det sista studieåret.(дипломная работа). För många blir den egna handledaren den viktigaste personen under studietiden som man håller kontakt med varje vecka.

Studierna vid ryska universitet kräver närvaro. All undervisning har obligatorisk närvaro och kommunikationen med lärarna sker nästan utan undantag  genom personliga möten.

I synnerhet under det första året är en stor del av föreläsningarna allmänna kurser avsedda för hela årskursen. Vissa av de allmänna kurserna har också seminarier för vilka grupperna indelas enligt institution. Med undantag för vissa konst- och tekniska ämnen används sällan hjälpmedel, som OH-film eller projektorer. På seminarierna håller studenterna själva korta föredrag och diskussioner.

I slutet av terminen, innan de egentliga tenterna börjar arrangeras en ”bedömningvecka” (zatjotnaja nedelja, зачетная неделя), under vilken man måste bli godkänd (zatjot) i ämnen som det inte arrangeras bedömda tenter i. Utan alla godkända ämnen som krävs kan man inte delta i de egentliga tenterna. Om man inte får ett godkänt vitsord (3–5) i en tentamen, måste man ta den på nytt under omtagningsveckan. Under veckan får man ta om högst två underkända tenter. Om en studerande har fler än två underkända tenter, avstängs hen automatiskt från universitetet. Om man inte får godkänt vitsord i omtentamen heller, arrangeras en sista omtagning inför en kommission sammansatt av institutionen. Om studenten inte lyckas få godkänt vitsord genom att svara på kommissionens frågor, avstängs hen från universitetet.

Traditionellt är alla tenter muntliga, men det kan förekomma undantag exempelvis inom naturvetenskaper. I allmänhet delas en lista med tentamensfrågor ut till de studerande i förväg och i början av tenten drar varje student en lott med två frågor som de ska svara på efter en kort förberedelse. Examinatorn kan också ställa ytterligare frågor om ämnet.

Finländska studerande i Ryssland

Det finns cirka 60 finländska studerande som avlägger en hel examen i Ryssland, av dem är största delen högskolestuderande. Årligen åker runt 300 utbytesstuderande från Finland till Ryssland.

Finländska studerande i Ryssland har just inga gemensamma aktiviteter, fastän det med några års mellanrum görs försök att få igång föreningsverksamhet. I S:t Petersburg finns ämnesföreningen Chiasma för medicine studerande.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga