Utbildningssystemet i Ryssland

Utbildningssystemet i Ryssland indelas i grundundervisning, undervisning på andra stadiet och högre utbildning. Den allmänbildande utbildningen omfattar förskola, lågstadium, grundskola och allmänbildande andra stadium. Yrkesutbildningen utgörs av yrkesinriktad utbildning på andra stadiet. Högre utbildning omfattar studier på bakalavriat-, spetsialitet- och magistratura-nivå, samt därpå följande högre nivå kandidat nauk och doktor nauk.

Grundutbildning

Barnen börjar i skolan när de är sju år. Före det kan de delta i förskoleundervisning som syftar till att förbereda dem för skolgången. Grundutbildningen tar nio år. 

Efter grundutbildningen går man vidare till studier på andra stadiet, som kan vara antingen allmänbildande eller yrkesinriktade. Båda alternativen ger högskolebehörighet.

Allmänbildande utbildning på andra stadiet

Den allmänbildande utbildningen på andra stadiet tar två år och den avslutas med det nationella provet. Det är ett slags kombination av skolans slutprov och universitetens urvalsprov, men högskolorna kan därtill arrangera separata urvalsprov.

Eleverna som får godkänt vitsord åtminstone i slutprovets två obligatoriska ämnen får avgångsbetyg från skolan. De som tänker ansöka till en högskola måste utöver de obligatoriska ämnena ta prov i de valbara ämnen som krävs för att kunna få en studieplats inom önskat ämne. 

De som har avlagt skolans hela lärokurs och slutprovet får avgångsbetyg och betyg över avlagt prov.

Yrkesutbildning på andra stadiet

Den yrkesinriktade utbildningen på andra stadiet avläggs i kolledzh- eller tekhnikum-läroinrättningar. Utbildningen ger färdigheter för arbetare och experter inom olika praktiska yrken. Utbildning erbjuds på grund- och  avancerad nivå.

Man kan ansöka till yrkesutbildning efter grundskolan eller efter allmänbildande utbildning på andra stadiet. Beroende på grundutbildning, bransch och examensnivå tar utbildningen 1–5 år. De utexaminerade får diplom över avlagd yrkesutbildning på andra stadiet.

Högre utbildning

Högskolorna är statliga, kommunala eller privata. De lyder under olika ministerier. Högre utbildning ges i huvudsakligen vid universitet och institut. Universiteten erbjuder högre grundutbildning och forskarutbildning samt bedriver forskning inom olika områden. De är antingen mångvetenskapliga eller specialiserade på ett visst område. Instituten kan vara fristående högskolor eller lyda under ett universitet. De erbjuder vanligen utbildning i ett visst vetenskapsområde.

Statsuniversiteten i Moskva och S:t Petersburg har status som nationella universitet. Det har grundats federativa universitet i olika områden i Ryssland genom att sammanslå flera högskolor i området. Det har etablerats också nationella forskningsuniversitet i olika delar av Ryssland.

Högskoleexamina

Den högre utbildningen i Ryssland följer examensstrukturen enligt Bolognaprocessen. Vid högskolorna kan man avlägga följande examina:

  • Fyraårig Bakalavr-examen (диплом Бакалавра)
  • Tvåårig Magistr-examen (диплом Магистра) efter den fyraårig bakalavr-examen.
  • Den fem–sexåriga Spetsialist-examen (диплом Специалиста) är en högskoleexamen i ett steg, på samma nivå som Magistr.
  • Kandidat Nauk (кандидат наук) är lägre och Doktor Nauk (доктор наук) högre akademisk forskarexamen.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga